Translation of "Čini se da rad" to English language:


  Dictionary Bosnian-English

čini - prijevod : čini - prijevod : čini - prijevod : čini - prijevod : čini - prijevod : Čini se da rad - prijevod : Čini se da rad - prijevod : čini - prijevod :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Izgleda da rad sa zlatom čini ljude zlim.
Working with gold makes you nasty, it seems.
Čini se da hoćete.
I guess you are.
Čini se da postoje.
It looks that way.
Da, tako se čini.
Yeah. Looks like.
Čini se da nosim.
Seems I do.
Čini se da vizualiziram.
I seem to visualize it.
Čini mi se. Da.
A little, yes.
Rad, rad. Uh...
Uh...
Spasilački rad se nastavlja.
Rescue work is continuing.
Čini se da ćemo se susresti.
Looks like we're being met.
Čini se da ih nema.
Looks like it, don't it?
Čini mi se da jeste.
Appears that way.
Ja... čini mi se da...
I... I don't seem to feel...
Čini se da nadgleda kuću.
He seems to be watching the house.
Čini se da netko dolazi.
Looks like somebody's coming.
Čini se da je pušten.
Yes, sir. Looks like he's been released, sir.
Čini se da će bura.
Norther, looks like.
Čini se da nemaš nož.
You don't seem to be carrying a knife at the moment.
Čini se da strašno patite.
You seem to be suffering terribly.
Čini se da je amerikanac.
Looks like he's American.
Čini da se osjećaš prljavim.
Makes you feel dirty.
Čini se da je propuh.
There seems to be a draft.
Čini se da smo opkoljeni.
LooksLooks like we're surrounded, boy.
Čini se da je tako.
It would appear not.
Čini se da je neuništiv.
He seems indestructible.
Čini se da je to vrlo pametno, ali mi se čini da ne shvaćam.
I can see that was probably very clever, but I don't seem to understand it.
Čini se...
Well, it seems that...
Čini se.
Looks like it.
Čini se.
Looks like it.
Čini se da mi se smiješi otkaz.
Sounds like two weeks' notice to me.
Hej, čini se da im se sviđaš.
Hey, it looks like they like you.
čini se da nam se sudbine isprepleću.
Our destinies seem to be interwoven.
Rad
Work
Rad
Link
Rad
Colors
Meni se čini da vredi probati.
It seems to me it is worth attempting.
Čini mi se da su granclice.
I I believe it was rock cakes.
Pa, čini se da brzo učiš.
Well, I guess you'll catch on.
Čini se da je u četvorci
Maxene, LaVerne Seems to us that it's in four
Čini se da ćemo ipak ući.
I guess we're going in.
Čini se da ovdje držim govor.
Well, I seem to be making my speech right here.
Čini se da svako malo poludi.
It seems to go crazy every now and then.
Čini mi se da ga traže.
Kind of think he's wanted somewhere.
Vama se čini da ga traže ?
You kind of think he's wanted somewhere ?
Čini se da si zbilja dobar.
Apparently you're very good at it.