Translation of "sud odijelo" to English language:


  Dictionary Bosnian-English

Odijelo - prijevod : Odijelo - prijevod : Odijelo - prijevod : Odijelo - prijevod : Odijelo - prijevod : Odijelo - prijevod : Sud odijelo - prijevod :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Odijelo?
Suit!
Veoma lijepo odijelo.
Oh, very nifty suit.
Bijelo laneno odijelo.
A white linen suit.
Da, to odijelo!
Yes, that's the suit! What name?
Moje odijelo! Glupačo!
You idiot!
Njegovo karirano odijelo.
The Prince of Wales.
Nosiš moje odijelo?
You got my clothes on?
To smiješno odijelo?
That cockamamie outfit?
Još nisu našli odijelo.
They Still Haven't Found The Suit.
Nabavit cu lijepo odijelo.
Oh, I go to get nifty suit.
Brzo obuci večernje odijelo.
So hurry up and put on your dinner jacket.
Ne odijelo, već taksimetar!
Not the suit, the meter!
Obući ću svečano odijelo.
I'll put on my signing clothes.
Ne možeš nositi odijelo.
You can t wear a suit.
Nosio je tanko odijelo.
He wore a dark suit.
Donijeli su gospodinovo odijelo.
Monsieur's suit has been delivered.
Imam i vjenčano odijelo.
Even got my wedding suit on.
To nije vaše odijelo.
These ain't your clothes.
Smočila sam ti odijelo.
And I've gotten your suit all wet.
To je odijelo za pingvine!
Why, that's a monkey suit.
Recimo, kakvo je odijelo nosio.
They only offer checks, like the kind of suit he wore.
Zamrljao sam mu bijelo odijelo.
The ink. I smeared ink on his white suit. What of it?
Daj mi to civilno odijelo.
Let's have that civilian stuff.
To mu je najbolje odijelo.
It's his best suit.
Samo odijelo mlade teži nekih 40kg.
The bride's costume alone weighs approximately 40kg.
A to si ti. Moje odijelo!
Heaven, my costume!
Evo ti, daj odijelo na čišćenje.
Here. Get the suit cleaned.
Nije loše za unajmljeno odijelo, ne?
Not bad for a rented suit, is it?
Moje odijelo, crvena tunika, sve odnio!
My red cloak! They're gone! I can see that.
Kad bih mogao dobiti svoje odijelo.
If I can have my suit.
Kupio sam Klejboju odijelo za odlazak.
I got Clayboy a goingaway suit.
Prvi put mi šivaju odijelo po mjeri.
The first time I ever had a suit made on purpose.
Znam! Sve je francusko, odijelo, cipele, dokumenti.
I know, everything I have is French
Što ako odijelo nije dao na čišćenje?
What if he didn't have it cleaned?
Izvadio sam vaše odijelo u vašoj sobi.
I've laid out your dress coat in your room.
Vi ste jutros poslali odijelo u SaintCloud?
Excuse me. Did you deliver a suit this morning in St. Cloud?
Ovo odijelo, je li jawohl ili nix?
This robe, it is jawohl or nix?
Sud.
The trial
Sud...
The courts...
Sud?
The courts?
Marie, otvori torbu i objesi moje karirano odijelo.
Marie, open the suitcase and hang up my checkered suit.
Nosio je sivo odijelo i šešir danas ujutro.
He was wearing a light gray suit and a gray hat when I saw him this morning.
Rekao je da si našao lijepo karirano odijelo.
He says you snagged yourself a pretty piece of gingham.
To je jedino pravo odijelo u cijeloj državi.
Probably the last good suit left in the state.
Ostavio sam svoje brzosušeće odijelo da se cijedi.
I left all my dripdry dripping. Is that all right?