Translation of "Nice" to Bosnian language:


  Dictionary English-Bosnian

Nice - translation :
Keywords : Fina Fini Fino Lijep

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Nice, nice.
Mnogo je lepa.
Nice girl, nice dog.
Mirna curica, miran pas.
Very nice, very nice.
Vrlo lepo, vrlo lepo.
Very nice. Very nice.
Jako lepo, jako lepo.
Nice day, nice breeze...
Lep dan, povetarac...
I love a girl who has a nice neck, nice breasts, a nice voice... nice wrists... a nice forehead... nice knees...
Volim devojku sa lepim vratom, lepim grudima, lepim glasom... lepim zglobovima... finim čelom... finim kolenima...
That was nice, awful nice.
I to je bilo lijepo, doista lijepo.
She's nice, very nice. That's better.
Tako te volim, ortak!
Rosemary's nice, but little's nice, too.
ROSEMARY JE ZGODNA, ALI MALO RAZLIČITA TAKOĐER.
Oh, it's very nice, very nice.
Oh,jako je lepo,jako lepo.
Nice
Alice
Nice
Nice
Nice!
lijepo!
Nice.
Možemo mi to!
Nice
Lepo
Nice.
Poštovanje.
Nice.
Mnogo vam hvala.
Nice...
Slatko...
.. nice.
Slikovit.
Nice...
Krasan...
Nice...
Polako...
Nice?
Lijepo,zar ne?
Nice?
Lepo?
Nice.
Dobru.
Nice toys they have nowadays, nice toys.
Današnje igračke su baš lijepe.
You want nice boat look nice, huh?
Želiš da brod izgleda lijepo, zar ne?
I think he's very, very nice. Nice?
meni izgleda, jako, jako fin.
Baron's developed a very nice style. Very nice.
Baron je mnogo popravio svoj stil.
Well... nice... as if I were... well, nice.
Pa, uh ... lepo ... Ako uopšte ... pa, lepo.
His secretary was very nice, very nice indeed.
Njegova sekretarica je bila veoma lepa, veoma lepa nego sta.
Nice meat.
Krasno meso.
You're nice.
Lepo od vas.
You're nice.
Drag si.
Very nice?
Veoma dobri?
Nice, huh?
Lepo, ha?
Talk nice.
Pričaj lepo.
Nice,Willie.
Lijepo, Willie.
Nice day.
Lep dan. Da.
Nice fellows.
Lijepo od njih.
That's nice.
Krasno.
How nice.
U kazalištu ste?
Nice weather...
Lepo vreme...
Nice goingson.
Fina dešavanja.
Nice night.
Možeš mi pustiti one ploče koje jedva čekam da čujem. To je super.
Nice shootin'.
Lijep pogodak.

 

Related searches: Nice Nice Nice - Nice Nice - Be Nice To Nice - Have A Nice Nice Holiday - Nice - Have A Nice Day - Nice To Meet You - Have A Nice Weekend - Nice To Have - Nice To Hear From You -