Translation of "address issues" to Bosnian language:


  Dictionary English-Bosnian

Address - translation : Address issues - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The new government will also address the necessary issues for EU reforms.
Nova vlada će raditi i i na neophodnim pitanjima reformi vezanih za EU.
However, both the United States and the EU have difficult issues to address.
Međutim, i Sjedinjene Države i EU imaju za rješavanje teška pitanja.
Gashi says the government needs a functional national strategy to address the issues confronting the community.
Gashi kaže da je vladi potrebna funkcionalna nacionalna strategija u cilju rješavanja pitanja s kojima se ta zajednica suočava.
Evolution Address Book address viewer
Preglednik adresa Evolution adresara
Evolution Address Book address popup
Iskačući prozor za adrese Evolution adresara
Address
Adresar
ADDRESS
ADRESA
Address
Adresa
Address
Adresa
Address?
Adresa?
However, he adds, there are serious issues remaining and it is time for the education ministry to address them.
Međutim, dodaje on, postoje još uvijek ozbiljna pitanja i vrijeme je da ministarstvo obrazovanja na njima poradi.
Kukuriku coalition, however, has a huge advantage, perhaps because it doesn't have to address specific issues like scandals , Pavelic noted.
Kukuriku koalicija, međutim, ima veliku prednost, možda zbog toga što ne mora da se bavi specifičnim pitanjima kao što su skandali , naveo je Pavelić.
They agreed that their governments would hold a joint session to address issues of common interest, such as infrastructure development.
Oni su se usuglasili da će njihove vlade održati zajedničku sesiju na kojoj će se rješavati pitanja od obostranog interesa, poput razvoja infrastrukture.
Hardware address
Hardver adresa
Address Type
Tip adrese
IP Address
IP adresa
Internet Address
IP adresa
IP Address
IP Adresa
IP Address
Address
Email Address
Email adresa
Address incomplete
Adresar
Invalid address
Neispravni parametri
Address Entry
Unos adrese
Address List
Adresa Lista
Home Address
Kućna Adresa
Work Address
Poslovna Adresa
Other Address
Druga Adresa
SIP address
Kućna Adresa
Resolving address
Pronalazim adresu
Address Book
Adresar
Mailing Address
Poštanska adresa
Address Book
Adresar
Email Address
Email adresa
Address Book...
Adresar
Email address
Email adresa
Server address
Poruka servera
SIP Address
Adresa
Copy Address
Kopiraj adresu
Address Entry
Unos za adresu
Invalid address
Nevažeća adresa
Address family
Porodica adresa
Address intercraft.
Otvorite kanal za posadu.
All three parties signed the so called Prud Agreement in November 2008, in which they pledged to address key political issues.
Sve tri stranke potpisale su u novembru 2008. takozvani Prudski sporazum, u kom su obećale da će raditi na rješavanju ključnih političkih pitanja.
It would offer recommendations on how to address issues in the judicial sector within the context of the EU accession process.
On će ponuditi preporuke o tome kako obrađivati pitanja u pravosudnom sektoru u kontekstu procesa pristupanja EU.
Go to the address entered in the address entry
Idi na adresu upisanu u polje za unos adrese

 

Related searches: Delivery Address Must Be Identical With Your Invoice Address - Such As Your Full Name, Address, E-mail Address, Phone - Billing Address And Shipping Address Are The Same - Your Legal Company Name, Street Address, E-mail Address - Billing Address Shipping Address - Address Issues - Address These Issues - Address Any Issues - Address Key Issues - Address A Number Of Issues -