Translation of "quite unique" to Bosnian language:


  Dictionary English-Bosnian

Quite - translation : Quite unique - translation : Unique - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We are unique, dreadfully unique.
Mi smo posebni, užasno posebni.
Unique ID
Jedinstven ID
We are unique.
Jedinstveni smo.
Application unique name
Jedinstveno ime aplikacije
Issuer Unique ID
Jedinstven ID
Subject Unique ID
Jedinstven ID
THAT UNIQUE PERSONALITY,
Imate li dece? Da.
Because you're unique.
Jer si jedinstven.
A unique multiplayer wargame
Jedinstvena vojna igra za više igrača
The ring is unique.
Jedinstven je.
Bosnia and Herzegovina has a unique political structure, and with it comes unique problems.
Bosna i Hercegovina ima jedinstvenu političku strukturu, s kojom dolaze i jedinstveni problemi.
Macedonia's unique art colony Resen
Jedinstvena umjetnička kolonija Makedonije u Resenu
Kadare is unique, writes Onufri.
Kadare je jedinstven, piše Onufri.
My experience is not unique.
Moje iskustvo nije jedinstveno.
A unique feat of engineering.
Jedinstveno umece inzinjera.
Yes, quite lonely, quite... quite lonely.
Poprilično. Rogers!
Sign language has some unique aspects.
Znakovni jezik ima neke jedinstvene aspekte.
A unique name for the action.
Jedinstveno ime za akciju.
And this case is not unique.
A taj slučaj nije jedini.
She's unique and special, said Tamara.
Ona je jedinstvena i posebna, kaže Tamara.
Llapashtica says the exhibition is unique.
Llapashtica kaže da je ta izložba jedinstvena.
Croatia implements unique summertime police project
Hrvatska provodi jedinstven ljetni policijski projekat
Her story is far from unique.
Njena priča nije nimalo jedinstvena.
Well, that doesn't make you unique.
Nisi jedini.
Yes, quite warm, quite warm.
Da.
Each bracelet has a unique ID number
Svaka narukvica ima jedinstveni identifikacijski broj
But Kosovo faces unique hurdles, Curri said.
Međutim, Kosovo nailazi na jedinstvene prepreke, kaže Curri.
Sufi music A unique approach to Islam
Sufijska muzika jedinstven pristup islamu
There are nicer dresses at Prix Unique.
Ima boljih haljina kod Kluza.
Quite a boy. Quite a boy.
Momčina, momčina.
Quite.
Upravo.
Quite.
Potpuno.
Quite.
Tako je.
Quite.
Da, ali vratit ću se.
Quite.
Baš tako.
QUITE.
Potpuno.
Quite.
Gđica Plimsoll čeka u kolima sa njenim pilulama i termosom mlakog kakaoa.
Quite.
Zaista.
Quite.
Da, baš, baš.
Quite.
Lanseri su pokretni?
SPlRITUAL REALlTY takes you through a unique journey
DUHOVNA STVARNOST Putovanje unutra
Say He is Allah, the One and Unique
Reci On je Allah Jedan!
Northern Kosovo is certainly unique in its circumstance.
Sjeverno Kosovo je sigurno jedinstveno po svojim okolnostima.
They have their own unique tradition and culture.
Oni imaju svoju vlastitu tradiciju i kulturu.
It was a unique opportunity providing unprecedented exposure.
To je bila jedinstvena mogućnost s ekspozicijom bez presedana.

 

Related searches: Unique And Non-unique - Quite Unique - A Quite Unique - Quite A Unique Sound - Remains Quite Unique - Quite A Unique - Is Quite Unique - Are Quite Unique - Unique - A Unique -