Translation of "will be biased" to Bosnian language:


  Dictionary English-Bosnian

Biased - translation : Will - translation : Will be biased - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

But do not be so biased as to leave another suspended.
Zato ne budite naklonjeni svakom naklonošću (jednoj), pa da (drugu) ostavite kao viseću.
You say again I am not biased?
Zar ponovo tvrdis... da nisam pristrasna?
You will not be able to treat women with equal fairness, no matter how much you desire it. But do not be so biased as to leave another suspended.
Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli, ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnosti.
He claimed that Orie, the presiding judge of Trial Chamber I, was biased against him.
On je ustvrdio da je Orie, predsjedavajući sudac sudskog vijeća br. 1, pristrasan na njegovu štetu.
The Islamic rooted AKP argued that the judiciary a bastion of Turkey's secular regime was politically biased.
Stranka AKP islamskih korijena ustvrdila je da je pravosuđe bastion sekularnog režima u Turskoj bilo politički pristrano.
The Haradinaj ruling prompted nationalists to demand no more handovers of indictees to a biased, anti Serb court.
Presuda Haradinaju navela je nacionaliste da zahtijevaju da se više ne vrše izručenja optuženika pristrasnom, antisrpskom sudu.
Deputy Prime Minister Ali Babacan viewed the assessment as biased, while Finance Minister Mehmet Simsek described it as weak and incomplete.
Zamjenik premijera Ali Babacan smatra tu ocjenu pristrasnom, dok ju ministar finansija Mehmet Simsek karakterizira kao slabu i nepotpunu.
They said, Do not fear. Two disputants one of us has wronged the other so judge between us fairly, and do not be biased, and guide us to the straight way.
Ne boj se rekli su mi smo dvojica parničara, jedan drugom smo nažao učinili, pa nam po pravdi presudi ne budi pristrasan, i na Pravi put nas uputi.
They said, Do not fear. Two disputants one of us has wronged the other so judge between us fairly, and do not be biased, and guide us to the straight way.
Dva smo parničara, učinili smo nepravdu jedan drugom, zato među nama presudi s Istinom i ne budi nepravedan i uputi nas putu ravnom.
Interviews will be ongoing documentation will be looked into.
Obavlja će razgovori dokumentacija će biti pregledana.
The day He will say Be, it will be.
A na dan kad rekne Budi! , tad će biti.
Some will be miserable, and some will be happy.
Tad će (neko) od njih biti nesretnik, a (neko) sretnik.
If it is discovered that they are guilty of perjury let two others take their place, two from among those responsible for the claim, and have them swear by God, Our testimony is more truthful than their testimony, and we will not be biased, for then we would be wrongdoers.
A ako se dozna da su njih dvojica zgriješila, onda će njih zamijeniti druga dvojica od onih kojima je šteta nanesena, i neka se Allahom zakunu Naše zakletve su vjerodostojnije od zakletvi njihovih, mi se nismo krivo zakleli, jer bismo tada, zaista, nepravedni bili.
If it is discovered that they are guilty of perjury let two others take their place, two from among those responsible for the claim, and have them swear by God, Our testimony is more truthful than their testimony, and we will not be biased, for then we would be wrongdoers.
Pa ako se sazna da su njih dvojica zaslužila grijeh, onda nek druga dvojica stanu na mjesto njihovo, od onih koji zaslužuju najbliži, pa neka se zakunu Allahom Sigurno je naše svjedočenje istinitije od svjedočenja njih dvojice, i nećemo prekoračiti, uistinu, mi bismo tad bili od zalima.
You will be heard, you will be seen, you will be watched by the international community.
Vaš glas će se čuti, vi ćete biti viđeni, vas će posmatrati međunarodna zajednica.
Their evidence will be recorded, and they will be questioned!
Zapisaće se svjedočenje njihovo i biće pitani.
Their claim will be recorded, and they will be questioned.
Zapisaće se svjedočenje njihovo i biće pitani.
Their testimony will be recorded and they will be questioned.
Zapisaće se svjedočenje njihovo i biće pitani.
Their testimony will be recorded, and they will be questioned.
Zapisaće se svjedočenje njihovo i biće pitani.
This will be a pleasure, Harry, which will be next?
Bit će nam zadovoljstvo Harry. Tko nam dolazi?
If she will be mad or she will be sorry.
lli ce se ljutiti ili ce joj biti zao.
will be easy,
lahko će račun položiti
will be easy,
Pa biće obračunat obračunom lahkim,
There will be
To će biti
There will be
Desiće se
I will be.
Radiću.
There will be.
Ali neče biti.
I will be.
I bicu.
They will be
One će biti
I will be.
Ne brini, hoću.
I will be.
Bit ću.
You will be.
l hoce.
We will be.
Skrasićemo se.
Will be done
Will be done
They will be.
Jesu.
What has to be will be.
Što treba da se dogodi, desiće se.
It will be a single nudge, and they will be staring.
To će biti samo glas jedan, i svi će odjednom progledati
This will be their reward and their efforts will be appreciated.
To vam je nagrada vaš trud je dostojan blagodarnosti!
Their declaration will be now recorded and they will be questioned.
Zapisaće se svjedočenje njihovo i biće pitani.
Their testimony will be written down, and they will be questioned.
Zapisaće se svjedočenje njihovo i biće pitani.
Inside it will be mercy, and outside it will be torment.
Unutrašnjost njegova u njemu, biće milost, a vanjština njegova, ispred njega kazna.
It will be a single nudge, and they will be staring.
Pa to će biti samo povik jedan, tad gle! oni će gledati,
Their doom will not be lightened, neither will they be reprieved
Neće im se olakšati kazna, niti će im se odgoditi
Assuredly theirs will be the Fire, and they will be abandoned.
Nema sumnje je da će njihova biti vatra, i da će oni prednjačiti.
This will be their reward and their efforts will be appreciated.
Uistinu, ovo je za vas plaća i biće trud vaš pohvalan.

 

Related searches: Biased - Biased Towards - To Be Biased - Biased Against - Non-biased - Is Biased - Biased Results - Biased View - Biased Opinion - Spring Biased -