Translation of "events" to Bulgarian language:


  Dictionary English-Bulgarian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Events
СъбитияComment
Events
Събития
Events
СъбитияShort column header meaning default for new to dos
Events
Събития
events.
се е наложило прекратяване на терапията поради нежелани реакции.
Flood events in Europe, 1998 2009Number of events
Случаи на наводнения 1998 2009Брой на наводненията
Hotplug Events
Comment
Thromboembolic events
Тромбоемболични инциденти
Infectious events
Инфекциозни събития
Thromboembolic Events
Обрив Еритем
Thromboembolic Events
йт
Thromboembolic Events
подкожната тъкан Съдови нарушения
Bleeding events
Събития на кървене
Neurological events
Неврологични събития
Neurological events
63 Неврологични събития
Loading events...
Зареждане на събитията...
Thromboembolic events
Плеврален излив
Thromboembolic events
10 Тромбоемболични събития
Neurological events
ба Неврологични събития
Hepatobiliary events
Хепато билиарни нарушения
Neurological events
ре Неврологични събития
Hepatic Events
Чернодробни събития
Cardiac events
2 Кардиологични събития
Cardiorenal Events
Кардио ренални прояви
Text Events
Текстови събития
Lyric Events
Текстове на песни
Display Events
Показване на събития
Upcoming Events
Comment
Downloading events
Изтегляне на събитията
Configure Events
Потребителски забележки
Multinational events.
Многонационални мероприятия.
Independent events.
Независими събития.
sports events,
спортни прояви,
Side events
Допълнителни прояви
SPECIAL EVENTS
СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ
Alarms or events
Сигнали за тревога или събития
Slow onset events
постепенно настъпващи събития
Network Management Events
Системни връзкиName
Fetching Calendar Events
Търсене на събития от календара
Power management events
СЪбития от управление на захранването
Non infectious events
Неинфекциозни събития
Expected adverse events
4. 8 Нежелани лекарствени реакции
Show Calendar Events
Активен календар
Confirmed Cardiac Events
Потвърдени сърдечни прояви
Confirmed Cerebrovascular Events
Потвърдени съдово мозъчни прояви

 

Related searches: Events - Adverse Events - Upcoming Events - Subsequent Events - Current Events - Events Of Default - Sequence Of Events - Course Of Events - Recent Events - Chain Of Events -