Translation of "lower austria" to Bulgarian language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Lower Austria
Lower Austriaaustria. kgm
Bohemia, Hungary), archduchy (Lower and Upper Austria), duchy (e.g.
Фридрих IV получил Тирол и Предна Австрия, а Ернст Щирия (Вътрешна Австрия).
Hungary, Austria (for apricot spirits solely produced in the Provinces of Lower Austria, Burgenland, Styria, Vienna)
Унгария, Австрия (дестилати от кайсия, произведени единствено в следните австрийски провинции Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien)
Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund application EGF 2011 001 AT Lower and Upper Austria Austria (
Мобилизиране на Eвропейския фонд за приспособяване към глобализацията заявление EGF 2011 001 AT Долна Австрия и Горна Австрия Австрия (
We are twelve teachers from the southern part of Lower Austria.
Имаме дванадесет учители от южната част на Долна Австрия.
Dürnkrut (, ) is a market town in the district of Gänserndorf in the Austrian state of Lower Austria.
Дюрнкрут (на немски Dürnkrut ) е селище в Североизточна Австрия, окръг Гензерндорф на провинция Долна Австрия.
Austria has a section in the Lower Inn Valley which will be completed by 2013 or even sooner.
Австрия трябва да изгради една отсечка в долината по долното поречие на река Ин, която ще бъде завършена до 2013 г. или дори по рано.
AUSTRIA is replaced by AUSTRIA
АВСТРИЯ се заменя с АВСТРИЯ
Austria
Абстрактно
Austria
АвстрияName
Austria
world. kgm
Austria
Астероид
Austria
Забележка Моля, прочетете помощната информация преди да добавяте или редактирате адресите за мигновени съобщения.
Austria
АвстрияStencils
Austria
Austria
Austria
Teva Pharma B. V.
Austria
368 Aвстрия
Austria
376 Aвстрия
Austria
Aвстрия
Austria
Австрия
Austria
Кипър
Austria
2 Австрия
Austria
Орално приложение
Austria
Aвстрия
Austria
Австрия Австрия
Austria
Име и адрес на компанията Австрия
AUSTRIA
АВСТРИЯ
austria
АВСТРИЯ
Austria
Австрия
Austria (
Австрия (
Austria
Австрия
Austria
Унгария
Austria
Списък на резервите във връзка с доставчиците на услуги по договор и независимите специалисти Приложение XXVII Г
AUSTRIA
Изискване за постоянно пребиваване по отношение на raccomandatario marittimo .
Austria
Условие за гражданство на екипажите
Austria
5 до  15 или  25 4
AUSTRIA
ПОЛША
AUSTRIA
МАЛТА
AUSTRIA
ДОПЪЛНЕНИЕ 1
Austria
Компетентните органи от Европейския съюз са следните органи на държавите членки от Европейския съюз, или съответно органите, които са техни правоприемници
Austria
Veneto Valpolicella Veneto Euganei e Berici Veneto del Grappa
Austria
Кипър
Austria
Институции към Teisingumo ministerija Министерство на правосъдието
AUSTRIA
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Федерално министерство по европейските и международните въпроси)
Austria
Общността полага усилия да премахва или ограничава всеки значителен отрицателен ефект върху чилийските доставчици на финансови услуги, причинен от

 

Related searches: Lower Austria - Province Of Lower Austria - Regional Government Of Lower Austria - N The Province Of Lower Austria - Governor Of Lower Austria - Upper And Lower Austria - Lower Austria Government - Get Lower And Lower - Getting Lower And Lower - Upper Austria -