Translation of "pleasant memories" to Bulgarian language:


  Dictionary English-Bulgarian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Memories
Тиристори, диаци и триаци, различни от фоточувствителните полупроводникови елементи
Memories
Памети
Memories
Транзистори, различни от фототранзисторите
Memories
С разсейвана мощност, по малка от 1 W
Memories
Стъкла за очила от други материали
Only memories.
Само спомени.
Other memories
С обем на паметта, превишаващ 512 Mbits
Other memories
Електронни интегрални схеми
Other memories
Процесори и контролери, дори комбинирани с памети, преобразуватели, логически схеми, усилватели, схеми за измерване на времето и за синхронизация или други схеми
Pleasant
GLPlanet
Yes, good memories.
Да, Фредерик.
Pleasant dreams.
Сладки сънища!
Pleasant dreams!
Приятни сънища!
Pleasant scorpions.
Дружелюбни скорпиони!
Pleasant dreams.
Сладки и на теб!
Very pleasant.
Чудесно.
Mount Pleasant
Маунт ПлезънтCity in Australia
Very pleasant.
Много приятна.
The memories are haunting.
Спомените не ми дават покой.
False Memories, Psychology of.
False Memories, Psychology of .
And memories of Paris.
Обичам единствено Париж.
He's got his memories.
Той има своите спомени.
Don't you have memories?
Не помниш ли?
Great memories are learned.
Голямата памет е обучена памет.
Static random access memories (S RAMs), including cache random access memories (cache RAMs)
Процесори и контролери, дори комбинирани с памети, преобразуватели, логически схеми, усилватели, схеми за измерване на времето и за синхронизация или други схеми
Static random access memories (S RAMs), including cache random access memories (cache RAMs)
Светодиоди, включително лазерните диоди
Static random access memories (S RAMs), including cache random access memories (cache RAMs)
Други полупроводникови елементи
Nice, pleasant guy.
Добро, възпитано момче.
It's not pleasant.
Неприятно е.
It's never pleasant.
Това винаги е неприятно.
I recommend pleasant.
Препоръчвам любезността.
Nice, pleasant work.
Имаме работа. Доста приятна работа.
Pleasant journey, Colonel.
Благодаря.
Well, pleasant dreams.
Тогава, сладки сънища!
Pleasant, wasn't it?
Беше страхотно, нали?

 

Related searches: Pleasant Memories - With Pleasant Memories - To Take Home Pleasant Memories - Only Pleasant Memories - We Associate With Pleasant Memories - Mind Pleasant Memories - Carry Most Pleasant Memories - Bring Back Pleasant Memories - Fond Memories - Good Memories -