Translation of "rabbet joint" to Bulgarian language:


  Dictionary English-Bulgarian

Joint - translation : Rabbet - translation : Rabbet joint - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Joint?
Тоест допълнително?
Proposed joint undertakings Artemis Joint Undertaking (embedded computing systems) ENIAC Joint Undertaking (nanoelectronics) FCH Joint Undertaking (fuel cells and hydrogen) IMI Joint Undertaking (innovative medicines)
(управление на въздушното движение) m ITER
Joint undertakings European Joint Undertaking for ITER (fusion energy) SESAR Joint Undertaking (air traffic management)
Съвместни предприятия y SESAR
Joint Stereo
Реално стерео
Joint Stereo
Обединено стерео
Joint sprain
Контузия
joint pain
болки в ставите
Joint disorders
Ставни нарушения
joint pain
ставна болка
joint pain
налягане
joint swelling
отоци на ставите
joint swelling
Много чести
Joint pain
Болка в ставите
Joint sprain
става
joint pain
ставни болки
joint ventures,
съвместни предприятия,
Joint meetings
Съвместни заседания
Joint Committee
Съвместен комитет
Joint Committee
Смесен комитет
joint meetings,
общи срещи,
Joint reviews
Съвместни проверки
JOINT COMMITTEE
СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ
JOINT UNDERTAKINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joint undertakings
Съвместни предприятия
Joint text
Член 69
Flannigan's joint?
Фланиганс ?
Highclass joint.
Висока класа. Да.
Some joint.
Каква дупка.
Joint what?
Съвместно какво?
JOINT DECLARATION
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Joint Inspections
Съвместни инспекции
Joint Declaration
Съвместна декларация
JOINT DECLARATION
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Joint ventures
съвместни предприятия
Joint Declarations
Член 38 Изменения на настоящия протокол
joint meetings
посещения и обмен на научни работници, инженери и техници
JOINT DECLARATION
ПРЕВОД
Joint Declarations
Приложение II Списък на операциите по обработка или преработка, които е необходимо да бъдат извършени върху материали без произход, за да може произведеният продукт да получи статут на продукт с произход
Joint Fulfilment
Съвместно изпълнение
joint controls
съвместни проверки
Joint Committee
Страните извършват експерименталния риболов в съответствие с условията, определени от Независимия съвместен научен комитет.
Joint Declarations
Съвместни декларации
Joint declaration
Протокол III (член 46) Определение на понятието стоки с произход
Joint Committee
Член 6
JOINT DECLARATION
Предложените дейности може да включват семинари, групи по проекти, посещения на експерти и обучение.

 

Related searches: Rabbet - Rabbet Plane - Side Rabbet Plane - Joint Joint Distortion - Joint-design, Joint Development - Joint Technology Initiatives Joint Undertakings - Joint Global Coordinators And Joint Bookrunner - Joint - Joint Venture - Joint Effort -