Translation of "â ª" to Catalan language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

â ª There's a cry â ª oohooh â ª â ª In the distance â ª ooh â ª â ª It's a voice â ª ooh â ª
Hi ha un plor A la llunyania És una veu
â ª Take â ª There's a dream â ª â ª there's a dream â ª â ª There's a dream â ª in the future â ª â ª There's a struggle
Prenem Hi ha un somni Hi ha un somni Hi ha un somni en el futur
â ª 'Cause I know where I've been â ª â ª There's a road â ª ooh â ª â ª We've been travelin' â ª ooh â ª
Hi ha un camí que hem fet plegats
â ª Lost so many â ª ooh â ª â ª On the way â ª but the riches â ª â ª Oh, but the riches â ª will be plenty â ª
Perduts durant molt de temps en el camí Però el profit Però el profit
â ª The riches will be plenty â ª yeah â ª worth the risk â ª â ª Worth the risk â ª and the chances â ª â ª And the chances â ª we take â ª
El profit serà molt gran. Sí, pagarà la pena. Sí, pagarà la pena. I les oportunitats
â ª of a kind â ª oh â ª yeah â ª Somebody misses you â ª â ª When you're away â ª They wanna wake up â ª with you every day
qui sap que no pots ser reemplaçat qui creu que ets únic al món sí algú et troba a faltar quan no hi ets volen despertar
â ª struggle â ª â ª that we have yet to win â ª we have yet to win â ª â ª Use that pride â ª use that pride â ª
Luita. Què encara hem de guanyar
â ª Who's around when the days â ª feel long â ª who's around when you can't â ª â ª be strong â ª who's around when you're â ª â ª losing your mind â ª hey â ª Who cares that you get home safe â ª â ª Who knows you can't â ª â ª be replaced â ª who thinks that you're one â ª
Qui és a prop quan els dies es fan llargs qui és a prop quan no pots ser fort qui és a prop quan perds el cap a qui li importa que arribis bé a casa
â ª time after time. â ª
Una vegada i una altra
â ª You give love â ª a bad name! â ª a bad name! â ª
Li dónes a l'amor una mala reputació
â ª ooh, somebody loves you â ª â ª Ooh, somebody loves you â ª ooh, somebody loves you â ª
algú t'estima algú t'estima algú t'estima
â ª In our hearts â ª in our hearts â ª â ª Oh, oh, oh â ª â ª to lift us up until tomorrow â ª oh, oh, oh â ª â ª 'cause just to sit still would be a sin â ª â ª I know it, I know it, I know it, I know it â ª â ª Lord knows â ª I know... â ª Where I've been... â ª Oh, when we win
En els nostres cors que ens porta a l'endemà perquè seure seria un pecat ho sé, ho sé el senyor ho sap jo ho sé on he estat
â ª Because you know I'm all about that bass â ª â ª 'Bout that bass, no treble â ª â ª no treble â ª I'm all about that bass â ª 'bout that bass, no treble â ª no treble â ª I'm all about that bass, 'bout that bass â ª â ª No treble â ª no treble
Perquè saps que a mi em van els baixos em van els baixos no els alts em van els baixos em van els baixos no els alts em van els baixos
â ª she keeps me warm â ª love is patient â ª not crying on Sundays â ª love is kind â ª love is patient â ª love is patient â ª oh, whoa! â ª Love is kind. â ª love is kind.
l'amor és bo l'amor és pacient l'amor és amable
â ª somebody wants to hear you say â ª â ª Ooh, somebody loves you â ª ooh, somebody loves you â ª
amb tu cada dia algú vol escoltarte dir que algú t'estima algú t'estima
â ª Caught up in circles â ª confusion â ª is nothing new â ª flashback warm nights â ª almost left behind
Atrapada en cercles de confusió no és res de nou Records de nits càlides gairebé deixades enrere
â ª suitcases of memories â ª time after â ª Sometimes you picture me â ª I'm walking â ª too far ahead â ª you're calling to me â ª I can't hear what you've said â ª
Maletes de records Una i una altra... De vegades m'imagines
â ª That comes from deep within â ª there's a cry asking why â ª ooh, ooh, ooh â ª â ª I pray the answer's up ahead â ª ooh, ooh, ooh â ª
La veu que et surt de dins un crit que demana per què. Prego que la resposta arribi aviat doncs sé on he estat.
â ª when I'm around â ª if I am good to you â ª won't you be good to me â ª good to me â ª that's how easy â ª this should be... â ª Somebody misses you â ª when you're away â ª somebody misses you, baby â ª they wanna wake up with you every day â ª â ª they wanna â ª wake up with you â ª somebody wants
seràs bo amb mi així de fàcil hauria de ser algú et troba a faltar quan no hi ets, algú et troba a faltar volen despertar amb tu cada dia
â ª I'll give thanks to my God â ª 'cause I know where I've â ª been. â ª yeah, yeah, yeah. â ª
quan guanyem li donaré gràcies a Déu perquè sé on he estat, sí, sí, sí
â ª Ooh, somebody loves you â ª ooh, somebody loves you â ª
algú t'estima algú t'estima
â ª Ooh, somebody loves you â ª ooh, somebody loves you. â ª
algú t'estima algú t'estima
â ª Love is patient â ª she keeps me warm â ª love is kind â ª she keeps me warm â ª love is patient â ª she keeps me warm â ª love is kind
l'amor és amable ella em dóna calor l'amor és pacient ella em dóna calor l'amor és amable ella em dóna calor l'amor és pacient no es plora el diumenge
â ª time after time â ª if you fall I will catch you â ª I will be waiting â ª time after time â ª time after time â ª â ª Time after time
Si caus t'agafaré Estaré esperant Una vegada i una altra
â ª There's a light â ª in the darkness â ª though the night â ª is black as my skin â ª There's a light burning bright â ª â ª Showing me the way
Hi ha una llum a la foscor. Malgrat la nit sigui negra com la meva pell Hi ha una llum que m'ensenya el camí
â ª Time after time â ª If you fall I will catch you â ª â ª I'll be waiting â ª I will be waiting â ª time after time
Una vegada i una altra Si caus t'agafaré Estaré esperant
â ª I'm all about that bass, 'bout that bass â ª â ª You know I'm all about that bass, 'bout that bass â ª â ª No treble â ª I said I'm all about that bass â ª â ª 'Bout that bass, ooh, I'm all about that bass â ª â ª no treble â ª 'bout that bass, I said I'm all about that bass â ª â ª no treble
em van els baixos em van els baixos no els alts em van els baixos em van els baixos, no els alts em van els baixos, he dit que em van els baixos, no els alts
â ª 'bout that bass, I said I'm all about that bass â ª â ª no treble â ª 'bout that bass, 'bout that bass â ª â ª Ia, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la â ª â ª I know you like this bass â ª ooh â ª ooh â ª don't you know â ª I'm all about that bass, 'bout that bass. â ª
em van els baixos, he dit que em van els baixos, no els alts em van els baixos sé que a tu també et van els baixos no saps que em van els baixos
â ª oh â ª so if that's what's you're into â ª â ª Then go ahead and move along â ª yeah â ª because you know I'm all about that bass â ª â ª 'Bout that bass, no treble â ª oh... â ª I'm all about that bass, 'bout that bass, no treble â ª â ª you know â ª you know, you know, ooh I'm all about that bass, 'bout that bass, no treble â ª
ja te'n pots anar perquè saps que em van els baixos em van els baixos, no els alts em van els baixos no els alts em van els baixos, no els alts
â ª Of what it all meant for those that liked â ª â ª The same sex had the characteristics â ª â ª The right wing conservatives think it's a decision â ª
sóc bo el la petita lliga, una idea preconcebuda del que vol dir que a tots els que els agrada el mateix sexe tenen les característiques els conservadors de dretes creuen que és una decisió
â ª Then you say go slow â ª I fall behind â ª the second hand unwinds â ª If you're lost â ª you can look and you will find me â ª
Llavors em dius que vagi a poc a poc Em quedo enrere L'agulla secundària avança del revés
â ª to hear you say â ª oh, they â ª want you to say â ª ooh, somebody loves you
volen escoltarte di, volen volen escoltarte dir que algú t'estima
â ª I told my ma, tears rushing down my face â ª â ª She's like, will, you loved girls since before prek â ª â ª Trippin', yeah, I guess she had a point, didn't she? â ª â ª Bunch of stereotypes all in my head â ª â ª I remember doing the math like yeah â ª â ª I'm good at little league, a preconceived idea â ª
I em va dir Will, t'agraden les noies des que eres un nen suposo que sí, tenia part de raó un fum d'estereotips al meu cap recordo les matemàtiques
â ª An angel's smile is what you sell â ª â ª You promise me heaven â ª then put me through hell â ª Chains of love â ª got a hold on me
un somrís d'àngel és el que vens em promets el cel i em llences a l'infern cadenes d'amor em subjecten quan la passió és una presó
â ª And you can be cured with some treatment and religion â ª â ª Manmade rewiring of a predisposition playing God â ª â ª Yeah, yeah â ª aw, nah, here we go
i que et poden curar amb tractament i religió un predisposició jugant a ser Déu sí, sí anem allà
â ª Ooh, somebody loves you â ª Why don't you come on over â ª why don't you lay me down â ª lay me down â ª Does the pain â ª feel better
algú t'estima perquè no vens i em tombes tombes el dolor se'n va quan sóc a prop so sóc bo amb tu
â ª You said go slow â ª I fall behind â ª the second hand unwinds â ª if you're lost you can look â ª and you will find me â ª time after time
Em dius que vagi a poc a poc Em quedo enrere L'agulla secundària avança del revés
â ª When I was in the third grade, I thought that I was gay â ª â ª 'Cause I could draw, my Uncle was â ª â ª and I could keep my room straight â ª
quan estava en tercer, pensava que era gai perquè sabia dibuixar, mon oncle era tenia l'habitació ordenada li ho vaig dir a la mare, amb llàgrimes a la cara
â ª America the brave still fears what we don't know â ª â ª And God loves all his children is somehow forgotten, but we â ª â ª Paraphrase a book written 3,500 years ago â ª
Amèrica la valenta encara tem el que coneix i Déu estima tots els seus fills, d'alguna manera s'ha oblidat és d'un llibre de fa 3500 anys no sé
â ª I don't know â ª and I can't change even if I tried â ª â ª Even if I wanted to â ª hey, my love, my love â ª my love, she keeps me warm
i no puc canviar encara que ho intentés encara que volgués amor meu, amor meu amor meu, ella em dóna calor l'amor és pacient ella em dóna calor
â ª More booty to hold at night yeah! Body rolls, body rolls. â ª That booty, booty, oh, that booty, booty â ª â ª you know I won't â ª be no stickfigure, silicone Barbie doll â ª â ª silicone Barbie doll
dius que als nois els agrada tenir que cul per agafar de nit aquell cul, cul, cul no seré una Barbie esquelètica de silicona si és això el que t'agrada
â ª I'm all about that bass â ª 'bout that bass â ª bass, bass, bass, bass â ª yeah, it's pretty clear get it!
no els alts em van els baixos em van els baixos baixos, baixos, baixos està car, ho capto no tinc la talla 36, però em puc moure
â ª when passion's a prison â ª you can't break free, oh â ª you're a loaded gun
no pots ser lliure ets un arma carregada
â ª if you fall I will catch you â ª I'll be waiting â ª time after time â ª if you're lost you can look â ª and you will find me
Si caus t'agafaré Estaré esperant Una vegada i una altra si estàs perdut pots buscarme i em trobaràs una vegada i una altra
â ª I ain't no size two, but I can shake it, shake it â ª â ª Like I'm supposed to do, 'cause I got that â ª â ª Boom boom that all the boys chase â ª â ª And all the right junk in all the right places â ª hey! Hey!
com se suposa que ho he de fer, perquè tinc boom boom que agrada als nois i ho tinc tot on toca veig les revistes retocades amb photoshop sabem que no és real