Translation of "cover the content" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Content - translation : Cover - translation : Cover the content - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The cover!
A la portada!
The content of the course may cover differentsubjects IT, agriculture, developmental cooperation projects, languages, etc.
El contingut del curs cobreix diferents temes informàtica, agricultura, projectesde cooperació al desenvolupament, idiomes, etc.
Cover the entrance.
Cobriu l'entrada.
Cover him. Cover him.
vigila'l, no l'hi treguis l'ull de sobre.
Content
Contingut
Content
ContingutTitle of article searchbar
Content
Contingut
Cover
Caràtula
Cover
Coberta
Cover
Caràtulacd track number
Cover!
Cobriuvos!
Cover!
A cobert!
Cover!
A cobert!
Cover.
A cobert!
Enter the content description.
Introduïu aquí la descripció del contingut.
This is the cover.
Aquesta és la portada.
You cover the entrance.
Tu cobreix l'entrada.
Just cover the door.
Cobreixi la porta.
Content type
photo safety level
fit content
ajusta el contingut
Content type
Tipus de contingut
Uploading content...
S' està pujant el contingut...
Content Added
S' ha afegit el contingut
File content
Contingut de fitxer
Content size
Mida del contingutComment
Import content
Importa el contingut
Export content
Exporta el contingut
Import content
Importa un contingut
Protect content
Protegeix el contingut
Available Content
Contingut disponibleName
Content conjunction
Conjunció de contingut
Content disjunction
Disjunció de contingut
Available Content
Contingut disponible
Copy Content
Copia el contingut
No Content
Sense contingut
Content Fetcher
Recollidor de contingutsName
Content Fetch
Obtén contingutComment
Template content
Contingut de la plantilla
Header Content
Contingut de la capçalera
Content Type
Tipus de contingutcollection of article headers
Content Items
Elements de contingut
Snippet Content
Contingut del retall NAME OF TRANSLATORS
Repeated content
Contingut repetit
Cover fetcher
Buida el filtre
Cover image
Caràtula' Directory 'playlist column name and token for playlist layouts

 

Related searches: Cover To Cover - From Cover To Cover - Read From Cover To Cover - Read It Cover To Cover - Cover To Cover Read - Top Cover Bottom Cover - Rugs Cover Cover - Cover The Content - Content That I Cover - Cover -