Translation of "knife rest" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Knife - translation : Knife rest - translation : Rest - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The knife... where is the knife?
El ganivet, on és el ganivet?
A knife?
Ganivets?
What knife?
Quin ganivet?
My knife.
El meu ganivet.
My knife.
El meu ganivet.
A knife?
Amb un ganivet?
The knife.
El ganivet.
The knife.
El ganivet.
A knife...
Un ganivet...
Get a knife.
Agafeu un ganivet.
Drop that knife.
Solti aquest ganivet.
Yes, a knife.
Sí, ganivets!
There, the knife!
Ah, el ganivet.
Just my knife.
Només el ganivet.
Drop the knife!
Deixa anar el ganivet!
Give me that knife.
No teníem cada un en viu a través d'un naufragi perquè aquest caçador boig ens preocupen. No hauria d'haver vingut amb vostè. És possible que el van copejar, si estaven sols.
Don't touch my knife.
No toquis el meu ganivet.
Put the knife down.
Deixa el ganivet.
Put the knife down.
Tira el ganivet.
That's not a knife.
Això no és un ganivet.
Yeah, that's a knife.
Sí, ho és.
I have a knife.
Jo en tinc, de ganivet.
Put the knife down!
Deixa anar el ganivet ara!
Most choose the knife.
La majoria tria el ganivet.
I'll get a knife.
Vaig a buscar un ganivet.
You got a knife?
Tens un ganivet?
I had a knife.
Tenia un ganivet.
What's with the knife?
Què passa amb el ganivet?
I have my knife.
Tinc el meu ganivet.
rest
pausa
Rest
Descansa
Rest. I just need to rest.
Has de descansar.
Joe's knife struck upon something.
El ganivet de Joe topa amb alguna cosa.
You give the knife out.
Puc donar el ganivet.
He's acomin' with his knife!
Ve amb el seu ganivet!

 

Related searches: Knife Rest - Little Knife Rest - Knife - Utility Knife - Paring Knife - Carving Knife - Knife Edge - Chef Knife - Palette Knife - Air Knife -