Translation of "perceive value" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Perceive - translation : Perceive value - translation : Value - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You've been in Afghanistan, I perceive.
Ha estat a l'Afghanistan, veig.
There's many, many more colors around us that we cannot perceive, but that electronic eyes can perceive.
Hi ha molts, moltíssim més colors al nostre voltant que no distingim, però els ulls electrònics sí.
Value
ValorNoun, date of last modification
Value
ValorNAME OF TRANSLATORS
Value
ValorMebibyte
value
valor
Value
Valor
Value
Valor
Value
Valor
Value
Eina de rerefons
VALUE!
VALOR!
value
Valor
But that's not what I perceive as cruel.
Però a mi no m'ho sembla.
I perceive that you win too much, Captain.
Percebo que guanya sovint, capità.
'I perceive that all is as it should be.
Em sembla que tot és com ha de ser.
He is, as you will perceive, fit and wellnourished.
Com poden percebre, està en forma i ben alimentat.
Current value
Valor actual
Maximum value
Valor màxim
Minimum value
Valor mínim
Unknown value
Valor desconegut
Variable value.
El valor de la variable.
entry value
entrada valor
Return Value
Valor retornat
Attribute value
Valor de l' atribut
Node value
Valor de node
Default Value
Idioma per defecte
Default Value...
Idioma per defecte
Depth value
Valor de la profunditat
Copy value
Copia valor
Aperture Value
Valor d' obertura
Default value
Valor per defecte
Default value
Valor per defecte
Enter Value
Introduïu valor
Value date
Data del valorNoun
Define Value
Defineix valor
value 1
Valor 1
value 2
Valor 2
Value Options
Opcions de valor
Value template
Plantilla de valor
Variable Value
Valor de la variable
Default Value
Valor per omissió
Min. Value
Valor min.
Max. Value
Valor màx.
Invalid Value
Valor no vàlid
State Value
Valor de l' estatName

 

Related searches: Perceive Value - Perceive And Value - Perceive Added Value - X-value, Y-value, Z-value - Perceive - How Do You Perceive - We Perceive - May Perceive - Perceive Information - Perceive Risk -