Translation of "temperate climate zone" to Catalan language:


  Dictionary English-Catalan

Climate - translation : Temperate - translation : Temperate climate zone - translation : Zone - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Climate.
Clima.
Zone.
Concentrat.
Time Zone
Zona horària
Thermal Zone
Zona termal
Time Zone
Zona horària
Zone two?
Zona 2?
Camera time zone
Zona horària
Time zone Error
Error en zona horària
Border snap zone
Zona d' atracció de la vora no window snap zone
Window snap zone
Zona d' atracció de la finestra no center snap zone
Center snap zone
Zona d' atracció del centre
Show time zone
Mostra la zona horària
Show time zone
Mostra la zona horària
It's the Zone.
És la Zona.
Due. climate summit.
La cimera climàtica.
In the zone.
Estic concentrat.
Can't listen, zone.
No puc escoltar, concentrat.
KDE Time Zone Daemon
Dimoni de zona horària del KDEComment
Current local time zone
Zona horària local actual NAME OF TRANSLATORS
Reading time zone rules
S' estan llegint les regles de la zona horària
The climate is changing.
El clima està canviant.
Backup unit, zone 18.
Unitat de reforç, zona 18.
Is that the Zone?
Allò és la Zona?
So that's the Zone?
Així que això és la Zona?
Our very own Zone.
Dins la nostra pròpia Zona.
This is splash zone
Aquesta és una zona de perill!
It's a dead zone.
És una zona morta.
My God, the climate.
Déu meu, quin clima.
To the climate summit.
Per la cimera climàtica.
Climate issues are exposed.
Els problemes climàtics es posposen de forma indefinida.
Time zone daemon for KDE
Dimoni de zona horària pel KDEName
Error setting new time zone.
Hi ha hagut un error en establir la nova zona horària.
Display the time zone name
Mostra el nom de la zona horària
That climate plays no role.
El clima no hi té res a veure.
Now consider Earth's climate history.
Ara parlem de la història del clima de la Terra.

 

Related searches: Temperate Climate Zone - Temperate Zone - Cold Temperate Zone - Warm Temperate Zone - Throughout The Temperate Zone - Temperate Climatic Zone - Northern Temperate Zone - In Temperate Zone - Temperate Climate - Cold Temperate Climate -