Translation of "acid forming" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Both metabolites, are further metabolised forming a common hydroxylated acid.
Oba metabolita dalje se metaboliziraju i tvore zajedničku hidroksilnu kiselinu.
Superplastic forming
d. serijsku induktivnost manju od 50 nH ili
Heparin and acetylsalicylic acid are given before and after Rapilysin to reduce the risk of new blood clots forming.
Heparin i acetilsalicilatna kiselina daju se prije i nakon primjene lijeka Rapilysin da bi se smanjio rizik od stvaranja novih krvnih ugrušaka.
Liposome forming lipids
Lipidi koji formiraju liposome
Flow forming Machines
Feroslitine
For the purpose of 2B009, machines combining the function of spin forming and flow forming are regarded as flow forming machines.
isparavanje laserom koristi se impulsnim ili neprekinutim valnim laserskim snopom za isparavanje materijala koji tvore premaz
Machines combining the function of spin forming and flow forming are for the purpose of 2B109 regarded as flow forming machines.
e.
2CFU colony forming units
2 CFU jedinice koje stvaraju kolonije
2PFU Plaque forming units
2PFU jedinice stvaranja plakova
There's a posse forming.
Formira se potjera.
CFU colony forming units.
Ph. Europska farmakopeja 1H NMR protonska nuklearna magnetska rezonancija HPLC tekućinska kromatografija visokog učinka GPC gel permeacijska kromatografija ICP AES atomska emisijska spektroskopija s induktivno spregnutom plazmom
Cold forming or folding
Hladnovučene žice od ostalih legiranih čelika
CFU colony forming unit
CMV citomegalovirus
CFU Colony Forming Units
http www.eucast.org fileadmin src media PDFs EUCAST_files Resistance_mechanisms EUCAST_detection_of_resistance_mechanisms_v1.0_20131211.pdf.
CFU Colony Forming Units
Ukupan broj živih stanica 3000 CFU g
CFU Colony Forming Units
Kadmij 1,0 mg kg CFU jedinice koje tvore kolonije
CFU colony forming units.
HPLC Eur.
CFU Colony Forming Units
Apsorpcija UV svjetla (A322 A259) 0,56 0,03
CFU Colony Forming Units
Gubitak pri sušenju 1,0
CFU Colony Forming Units
Teški metali
For the purpose of this item, machines combining the functions of spin forming and flow forming are regarded as flow forming machines.
Pretvarači frekvencija poznati su i kao pretvarači, invertori, generatori, elektronička pokusna oprema, jednofazna napajanja, izmjenični pogonski sustavi ili frekvencijski pretvarači pogona.
Flow forming machines, spin forming machines capable of flow forming functions, other than those specified in 2B009 or 2B109, and mandrels, as follows
a. Vakuumski elektronički uređaji s putujućim valom, impulsnim ili kontinuiranim valom, kako slijedi
There are two major production stages of the SSSPT hot forming and cold forming.
Navodna praksa izbjegavanja mjera kako je opisana u zahtjevu odnosi se na proizvodni postupak.
1 PFU plaque forming units.
1PFU Jedinice koje tvore plak.
We're forming Her Majesty's council.
Biramo Kraljevsko vijeće.
Other forming services of metal
Usluge toplinske obrade metala, osim prevlačenja metalom
Manufacture of metal forming machinery
Numerički upravljane alatne glodalice za obradu metala (isključujući bušilice glodalice, glodalice s pregibom)
Forming Responsible Citizens, promoted by Ideaborn13.
Stvaranje odgovornih građana, pokretač Ideaborn13
Forming Responsible Citizens, promoted by Ideaborn4.
Stvaranje odgovornih građana, pokretač Ideaborn4
Installation services of metal forming machinery
Instaliranje ostale električne opreme, isključujući električnu opremu za signalizaciju u motornom, cestovnom prometu
Spore forming bacteria 10 CFU g
Sadržaj DHK a 22,5
Spore forming bacteria  10 CFU g
Neosapunjive tvari 3,5
In this disease your body is unable to completely break down the amino acid tyrosine (amino acids are building blocks of our proteins), forming harmful substances.
U ovoj bolesti Vaše tijelo nije u stanju u potpunosti razgraditi aminokiselinu tirozin (aminokiseline su građevne jedinice naših proteina), stvarajući tako štetne tvari.
Big task force is forming up north.
Velike se snage prikupljaju sjeverno od nas.
Other machinery for moulding or otherwise forming
ventili za upravljanje pneumatskim prijenosom snage
Other machinery for moulding or otherwise forming
Vatrogasni hidranti
CFU Colony Forming Units EU Endotoxin Units
Negativan nalaz 100 g
CFU Colony Forming Units EU Endotoxin Units.
Ostaci endotoksina
CFU Colony Forming Units EU Endotoxin Units.
Odobrena nova hrana
CFU Colony Forming Units EU Endotoxin Units.
Specifikacije
Other machinery for moulding or otherwise forming
ventili za upravljanje uljnohidrauličnim prijenosom snage
Folinic acid folic acid
Folinatna kiselina folna kiselina
phosphoric acid . , orthophosphoric acid .
2 klor 2 dietil karbamoil 1 metil vinil dimetil fosfat
Benzenecarboxylic acid, phenylcarboxylic acid,
Sastav dodatka
Benzenecarboxylic acid, phenylcarboxylic acid,
Sastav dodatka

 

Related searches: Forming Tool For Forming - Forming, Storming, Norming, Performing And Re-forming - Acid-forming - Acid-forming Foods - Acid-forming Gases - Forming Acid - Acid Rain Forming - Amino Acid Glutamic Acid - Fatty Acid Linolenic Acid - Palmitic Acid And Stearic Acid -