Translation of "cards" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Cards - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Letter cards, plain postcards and correspondence cards
POGLAVLJE 49. TISKANE KNJIGE, NOVINE, SLIKE I OSTALI PROIZVODI GRAFIČKE INDUSTRIJE RUKOPISI, TIPKANI TEKSTOVI I NACRTI
Letter cards, plain postcards and correspondence cards
Vretena, koluti, cijevke i slične podloge, od papirne mase, papira ili kartona (neovisno jesu li perforirani ili pojačani ili ne)
Cards
Promijeni pogled KAddressbook default view name
Cards?
Karte?
Smart card chips are used in mobile telephone SIM cards, bank cards, identity cards and passports, pay TV cards, and various other applications.
Čipovi za pametne kartice upotrebljavaju se u SIM karticama mobilnih telefona, bankovnim karticama, osobnim iskaznicama i putovnicama, karticama za televiziju uz plaćanje i za mnoge druge namjene.
Reshuffle cards
Promješaj karte
Floating Cards
Comment
Vocabulary Cards
Vježbanje vokabularaName
Resize Cards
Promijeni veličinu karata
Draw Cards
Izvuci nove karte
Blinking Cards
Izlazak
Cards, señorita?
Karte, seńorita?
Cards, bartender.
Daj karte!
Playin' cards?
Karta se?
Play cards.
Daj kartaj.
Score cards.
Kartice .
Cards, boys?
Karte, dečki?
Smart cards
Radionavigacijski uređaji
Smart cards
koji nisu konstruirani za ugradnju video pokaznika ili zaslona
Playing cards
koturaljke
Smart cards
Vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom u sustavima za automatsku obradu podataka iz tarifnog broja 84.71
Playing cards
Proizvodnja strojeva i opreme, uz naknadu ili na temelju ugovora, u kemijskoj industriji, industriji rudarstva i industriji rafiniranja.
Smart cards
s ugrađenom katodnom cijevi
Playing cards
nožarske ili druge proizvode iz poglavlja 82 s drškama ili drugim dijelovima od materijala za rezbarenje ili oblikovanje međutim, u tarifne se brojeve 9601 ili 9602 razvrstava posebno podnesene drške ili druge dijelove takvih proizvoda
Smart cards
Poluvodički uređaji za pohranu podataka za upisivanje podataka iz vanjskog izvora (fleš memorijske kartice ili fleš elektroničke kartice za pohranu podataka), nesnimljeni
Playing cards
Dijatermijski aparati (uključujući ultrazvučni)
Letter cards, plain postcards and correspondence cards of paper or paperboard
Službene knjige, adresari, telefonski imenici i knjige predložaka (isključujući dnevnike) od papira ili kartona
Deal more cards
Podijeli još karata
Deal the cards
Podijeli karte
Business Cards 10
Poslovne posjetnice 10Name
Cards and Labels
Kartice i oznakeName
Glossy Photo Cards
Sjajne foto kartice
Yes, five cards.
Jennifer Lin
Any five cards.
Da, pet karata. Bilo kojih pet karata.
Approximately 12 cards.
Otprilike 12 karata.

 

Related searches: Credit Cards And Debit Cards - Cards Folded Cards - Cards - On The Cards - Deck Of Cards - House Of Cards - In The Cards - Playing Cards - Trading Cards - Play Cards -