Translation of "constitute commitment" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Commitment - translation : Constitute - translation : Constitute commitment - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

When informing the successful tenderer, the contracting authority shall specify that the decision notified does not constitute a commitment on its part.
Prilikom obavješćivanja uspješnog ponuditelja, javni naručitelj mora navesti da ta odluka ne predstavlja obvezu s njegove strane.
Commitment Appropriations
Odobrena sredstva za preuzete obveze
Commitment appropriations
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
The Commitment
Obveza
Does this constitute an emergency?
Da li ovo spada u opasnost?
They therefore constitute unlawful aid.
Propisivanje mjera prekinuto je žalbom podnesenom nacionalnom sudu u svibnju 2004.
These measures constitute technical assistance.
Stoga su uvjeti utvrđeni u točki 14.
Commitment Appropriations (CA)
Odobrena sredstva za preuzete obveze (CA)
Commitment of appropriations
Preuzimanje obveza za odobrena sredstva
TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS
UKUPNA ODOBRENA SREDSTVA ZA PREUZIMANJE OBVEZA
Ukraine WTO commitment
Ukrajina bez odgode dostavlja kvartalne statistike o obujmu (u tonama) izvoza u Uniju i svijet.
Date of commitment
Tablica 9.
He added that NATO's long term political commitment to BiH remains unchanged, noting that the establishment of a headquarters under his command will constitute the Alliance's residual military presence in the country.
Dodao je kako dugoročna politička predanost NATO a Bosni i Hercegovini ostaje nepromijenjena, tvrdeći kako će se u sjedištu pod njegovim zapovjedništvom nalaziti preostali vojnici SFOR a.
There was political commitment, some financial commitment, and everybody joined in the fight.
Postojala je politička odanost, neka financijska odanost i svi su se uključili u borbu.
A change in commitment.
Promjenu onoga što nam je važno.
citizen involvement and commitment
uključivanju i zalaganju građana,
Historical context, EESC's commitment
Povijesni kontekst, predanost EGSO a
REDEPLOYMENT OF COMMITMENT APPROPRIATIONS
PRERASPODJELA ODOBRENIH SREDSTAVA ZA PREUZIMANJE OBVEZA
Reinforcements of commitment appropriations
Pojačanja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza
Annual authorisation and commitment
Postrni usjevi u okviru tog programa pridodaju se nacionalnom obveznom zahtjevu za 10 ili 14 postrnih usjeva na zemljištu za usjeve na poljoprivrednim gospodarstvima te se ne mogu uvesti na površini koja se upotrebljava za ispunjavanje zahtjeva za ekološki značajnu površinu za postrne usjeve.
Commitment to preventing pollution
Ona treba biti jasna i mora obuhvaćati glavne prioritete na temelju kojih se mogu dalje definirati određeni opći i pojedinačni ciljevi.
The following shall constitute external assigned revenue
Vanjske namjenske prihode čini sljedeće
The following shall constitute internal assigned revenue
Unutarnje namjenske prihode čini sljedeće
And the third is commitment.
A treće je predanost.
They have drive, passion, commitment.
Imaju poriv, strast, predanost.
Commitment appropriations in EUR million
Odobrena sredstva za preuzete obveze u milijunima EUR
Commitment appropriations in EUR million
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza u milijunima EUR
Commitment of the private sector
Razvoj privatnog sektora
DRR financing and EU commitment
Financiranje smanjenja rizika od katastrofa i preuzete obveze EU a
RENEWED COMMITMENT TO STRUCTURAL REFORMS
NASTAVAK PROVEDBE STRUKTURNIH REFORMI
strong political commitment is needed
potrebna je snažna politička predanost
TOTAL redeployment of commitment appropriations
UKUPNO preraspodjela odobrenih sredstava za preuzimanje obveza
Commitment to continuous environmental improvement
Izmjena politike zaštite okoliša, programa zaštite okoliša i sustava upravljanja okolišem
Top Management Commitment and engagement
Svrha je ovog dokumenta opisati zahtjeve sustava upravljanja okolišem Eco Lighthouse i procijeniti usklađenost tih zahtjeva s odgovarajućim zahtjevima Uredbe o sustavu EMAS.
the specific commitment(s) entailed.
Uredbe (EU) br. 1308 2013.

 

Related searches: Constitute A Commitment - Constitute Commitment - Not Constitute Any Commitment - Constitute Legal Commitment - Does Not Constitute A Commitment - Does Not Constitute Any Commitment - Constitute - Shall Constitute - Does Not Constitute - Constitute A Waiver -