Translation of "drafting of contracts" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Contracts - translation : Drafting - translation : Drafting of contracts - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Drafting Group
Skupina za izradu mišljenja
Drafting Group
Skupina za izradu mišljenja
Drafting improvement
Bolja formulacija teksta
DRAFTING PHASE
Izvori financiranja
Correction of a drafting error.
Ispravak pogreške.
Drafting of a Strategic Roadmap
Sastavljanje strateškog plana
Quality and pace of legislative drafting
Kvaliteta i tempo nacrta zakonodavstva
1st drafting group
sastanak Studijske skupine
Drafting group meeting
Sastanak skupine za izradu mišljenja
Drafting group meeting
Sastanak Skupine za izradu nacrta
Drafting Group on
Skupina za izradu mišljenja
Drafting Group on
Skupina za izradu mišljenja o
Drafting group on
Skupina za izradu mišljenja o temi
Drafting group on
Skupina za izradu nacrta mišljenja
Drafting group on
Skupina za izradu nacrta o
Drafting Group on
Skupina za izradu nacrta
Drafting Group on
Studijska skupina za
Drafting Group on
Skupina za izradu nacrta o
Drafting group on
Skupina za izradu nacrta
the drafting of national legislation and policies
uspostava državnih institucija i informativnih centara
Drafting Group on the
Skupina za izradu mišljenja
Drafting Group on the
Skupina za izradu mišljenja
FR Unbound for the drafting of legal documents.
EL Državljanstvo je uvjet za ovlaštene revizore.
service contracts, service concession contracts, works contracts and works concessions contracts with a value of less than EUR 300000
Odgovorni dužnosnik za ovjeravanje imenuje ocjenjivački sud.
study and drafting group meetings,
studijskih skupina i skupina za izradu mišljenja
Drafting the EMAS environmental statement.
Rukovodstvo mora zaposlenicima stalno davati i od njih tražiti povratne informacije.
Drafting the detailed technical specifications
Odlučivanje o izboru upravitelja SSP a i upravitelja platforme TIPS
service contracts, service concession contracts, works contracts and works concessions contracts with a value of less than EUR 300 000
za ugovore o uslugama, ugovore o koncesijama za usluge, ugovore o radovima i ugovore o koncesijama za radove čija je vrijednost manja od 300 000 EUR
Award of contracts
Dodjela ugovora
Termination of contracts
i. da njihovo imenovanje neće biti produljeno ili
Combination of contracts
Vodič za primjenu
Termination of contracts
Kriteriji za kvalitativni odabir
Award of contracts
Odabir osoba i subjekata kojima se povjeravaju zadaće izvršenja sredstava Unije ili proračunskih jamstava na temelju članka 62. stavka 1. točke (c) mora biti transparentan, opravdan prirodom djelovanja i ne smije dovoditi do sukoba interesa.
Currently, drafting of the privatisation contract is under way.
U tijeku je izrada ugovora o privatizaciji.
Both were of great assistance in drafting this opinion.
I jedno i drugo bilo je od velike pomoći pri izradi ovog mišljenja.
Drafting group on the International Protection of Unaccompanied Minors
Skupina za izradu nacrta o međunarodnoj zaštiti maloljetnika bez pratnje
Mr Polica was a member of the drafting group.
Član skupine za izradu Mišljenja bio je g. Polica.
FR, PT, SI Unbound for drafting of legal documents.
Usluge povezane s rudarstvom
Mode 1 None, except for drafting of legislative documents.
IT, PT zahtjev u pogledu boravišta.
Use of temporary contracts
Korištenje ugovora na određeno vrijeme
Principles of awarding contracts
Članak 62.
1 Framework contracts and specific contracts
1 Okvirni ugovori i posebni ugovori
Apart from drafting of better laws, implementation is especially important.
Uz izradu boljih zakona, posebice je važna provedba .
These also provided guidance in the drafting of the proposal.
U njima su navedene i smjernice za izradu prijedloga.
1) (Control Regulation) and the drafting of multiannual management plans.
izradi politika o autorskim pravima na razini Unije, među ostalim o Direktivi 96 9 EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 1996. o pravnoj zaštiti baza podataka (SL L 77, 27.3.1996., str.

 

Related searches: Drafting Of Contracts - Drafting Contracts - Drafting And Negotiation Of Contracts - Drafting Employment Contracts - Drafting And Negotiating Of Contracts - Drafting Of Standardized Contracts - Assisting In Drafting Contracts - Drafting Contracts, Legal Advice - Drafting Of Commercial Contracts - Drafting Labour Contracts -