Translation of "extended door" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Door - translation : Extended - translation : Extended door - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

No door ... no door there ... still no door... no ...
O.K., nema vrata... nema ni tu... još uvijek nema... ne...
Extended
Prošireno
Door latches and door retention components
Sastavni dijelovi brava i okova za pričvršćivanje vrata
No, not that door. That door.
Ne na tu stranu.
Knock on door Biff, the door.
Biff, vrata.
Door latches and door retention components
klimatizirana nadogradnja s izoliranim stijenkama i opremom za održavanje unutarnje temperature
Door!
Vrata!
DOOR!
Vrata!
Extended plays
EP
Greek Extended
Grčki prošireni
Ethiopic Extended
Etiopski prošireni
Bopomofo Extended
Bopomofo proširen
Extended Sidebar
Proširena bočna traka
Greek Extended
Grčki, prošireniKCharselect unicode block name
Ethiopic Extended
Etiopski, prošireniKCharselect unicode block name
Bopomofo Extended
Bopomofo, prošireniKCharselect unicode block name
Devanagari Extended
Devanagari, prošireniKCharselect unicode block name
Extended cooperation
Proširena suradnja
There's the yard door and the private door.
Postoji dvorištu vrata i privatnog vrata.
I sold license plate protectors door to door.
Od vrata do vrata prodavao sam zaštitne okvire za registarske pločice.
Vera, open the door. Please open the door.
Otvori vrata, molim te!
But the door, the door, it won't shut.
Ali vrata se ne mogu zatvoriti!
Man 2 Close the door! Door Slams Shut
Zatvorite vrata!
Let's say that this is the correct door, door number two is the correct door.
Recimo da su ovo prava vrata, vrata broj dva su prava vrata.
The Door
The DoorDescription
Saloon Door
Bez efekta
Barn Door
Dvostruka strelica
door bangs
Radim kao baštovan.
The door!
vrata!
(DOOR SQUEAKS)
(DOOR škripanje)
(DOOR CREAKS)
(DOOR creaks)
(DOOR SHUTS)
(DOOR zatvori)
Stage Door.
VRATA POZORNICE
Next door!
Sljedeća vrata!
Next door
Sljedeća vrata.
door creaks
Nisam. Šteta!
Back door!
Na stražnja vrata!
The door!
Vrata, vrata!
No door?
Ej, nema vrata.
Last door.
Zadnja vrata.
That door.
Pusti je.
(DOOR CLOSING)
(vrata se zatvaraju)
(DOOR OPENING)
(vrata se otvaraju)
Door knocks
Da?
Sliding door
Naposljetku, s obzirom na to da mikronukleusi mogu nastati iz zaostalih kromosoma, postoji mogućnost otkrivanja tvari koje uzrokuju aneuploidiju i koje se teško proučavaju u uobičajenim ispitivanjima kromosomskih aberacija, npr. poput onih opisanih u poglavlju B.10. ovog Priloga (18.).

 

Related searches: Extended Door - Door To Door - Door To Door Delivery - Door To Door Service - From Door To Door - Door To Door Sales - Door-to-door Transport - Door To Door Selling - Door-to-door Collection - Door-to-door Advertising -