Translation of "fraud" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Fraud - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The IFCC identifies nine Internet fraud categories, including auction fraud, gaming fraud, communications fraud and business fraud.
IFCC je identificirao devet kategorija Internet prijevare, uključujući prijevare u dražbama, igrama preko Interneta, komunikacijama i poslovnim transakcijama.
FRAUD
PRIJEVARA
Fraud
Nadzorom se ispituje napredak ostvaren s obzirom na ukupne ciljeve programa.
Fraud Department
Odjel za prijevare
Anti Fraud
Suzbijanje prijevara
Combating fraud
Borba protiv prijevara
Combating fraud
Borba protiv prijevare
Fraud prevention.
Sprečavanja prijevara.
A fraud?
Prevarantica?
Combating fraud
Državljani Norveške ne mogu biti imenovani na mjesto izvršnog direktora Potpornog ureda.
Combating fraud
Uredbe primjenjuje se mutatis mutandis na državljane Lihtenštajna.
Fraud means
Način 1 nema rezervi, osim za sastavljanje pravnih dokumenata.
Combating fraud
U slučaju sporova koji se odnose na postupak koji je u tijeku pred Odjelom za prigovore, Odjelom za poništaje ili pred žalbenim vijećima Ureda zajednički zahtjev za posredovanje može se predati u bilo koje vrijeme nakon podnošenja prigovora, zahtjeva za opoziv ili zahtjeva za proglašenje ništavosti ili žalbe protiv odluka Odjela za prigovor ili Odjela za poništaje.
INTERNAL FRAUD
OD ČEGA
EXTERNAL FRAUD
NA TEMELJU ALOKACIJSKOG MEHANIZMA
Mayor Perry? Voter fraud, racketeering, money laundering, racketeering fraud, voter laundering.
Namještanje izbora, reketarenje, pranje novca, reketarenje novca, pranje izbora.
ANTI FRAUD MEASURES
MJERE ZA SPRJEČAVANJE PRIJEVARA
Combat identity fraud.
suzbijanje zlouporabe identiteta
Fiscal Fraud 2.3bn.
fiskalna prijevara 2,3 milijarde funti
Online fraud 1.4bn
internetske prijevare 1,4 milijarde funti
Commit a fraud?
Počiniti prijevaru?
She's a fraud.
Ona je prevarantica.
Science excludes fraud.
Znanost isključuje prevaru.
FIGHT AGAINST FRAUD
Pričuve (40 02 41)
FIGHT AGAINST FRAUD
OBRAZOVANJE I KULTURA
Anti fraud measures
Članak 18.
suspicion of fraud
ime nadležnog tijela
Suspicion of fraud
ime suda
FIGHT AGAINST FRAUD
MIGRACIJE I UNUTARNJI POSLOVI
FIGHT AGAINST FRAUD
Kamate na depozite u okviru gospodarskog upravljanja Unije Namjenski prihodi
FIGHT AGAINST FRAUD
(2014. 2020.).
European Anti Fraud Office (OLAF) means the European Commission's specialised anti fraud department.
Ostale računalne usluge, uključujući usluge pripreme podataka
Expose the banking fraud.
Razotkrijte bankarske prijevare.
European Anti Fraud Office
Glava 33. Pravosuđe i potrošači
illegal economic and financial activities such as counterfeiting, fiscal fraud and public procurement fraud
krijumčarenje vatrenog oružja, uključujući malo i lako oružje, i trgovina njime

 

Related searches: Fraud Or Attempted Fraud - Fraud Or Suspected Fraud - Fraud - Fraud Prevention - Tax Fraud - Fraud Detection - Anti-fraud - Fraud Management - Accounting Fraud - Fraud Protection -