Translation of "language rights" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Language - translation : Language rights - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Know your rights brochure with guidance on how to present a discrimination claim, explaining victims rights in straightforward language to improve enforcement of equality directives and rights awareness.14
brošuru Saznajte koja su vaša prava koja sadržava smjernice o tome kako podnijeti tužbu zbog diskriminacije i u kojoj se jednostavnim jezikom objašnjava kako poboljšati provedbu direktiva o ravnopravnosti i svijest o pravima14,
Gains in language, cultural rights, education and access to media also meet and exceed international standards.
Prednosti na području jezika, kulturalnih prava, obrazovanja i pristupu medijima također udovoljavaju, te čak i nadmašuju, međunarodne standarde.
Kosovo Turks want the plan to secure education, language, cultural heritage and other rights for minority communities.
Kosovski Turci žele da se planom osiguraju prava koja se odnose na školovanje, jezik i kulturno nasljeđe, kao i ostala prava manjinskih zajednica.
In this connection, the issue of rights and possibilities relating to language and religion should be mentioned.
U tom kontekstu valja spomenuti pitanje prava i mogućnosti u jezičnom i vjerskom smislu.
Add Language Data From Language Name
Započinjem upit o svojstvima...
And then language seven teachers said language.
A onda jezik sedam učitelja reklo je jezik.
Language
Jezik
Language
Jezik
Language
Jezik
Language
Geografska dužina
Language
Jezici
Language
Jezici
Language
Jednako
Language
Jezik
Language
Jezik
Language.
Jezik.
Language
Jezik
Language
Jezik
Language
Ako se to zatraži, nadležno tijelo koje prima informacije, ne dovodeći u pitanje pravila o poreznoj tajni i zaštiti podataka primjenjiva u njegovoj državi, šalje povratnu informaciju što prije uz uvjet da mu to ne predstavlja nerazmjerno administrativno opterećenje.
Language
Uredbe (EU) 2015 848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti obavješćujemo vas da je postupak u slučaju nesolventnosti (1) u vezi s vašim dužnikom pokrenut u drugoj državi članici (navedeno u točki 1. ovog obrasca).
Language
Sud zaprimio dana ( )
man speaking native language man speaking native language
Da sam s mojom decom i da se brinem o njima. Dozvolite mi da vam predstavim osobu koju volim najviše na svetu.
men speaking native language boy speaking native language
Volim moju ženu. Volim mog sina. Volim moju zemlju.
men speaking native language man speaking native language
Volim moj život. Ali šta volim najviše?
Translates messages from your native language to another language
Prevodi poruke s vašeg maternjeg jezika na neki drugiComment
Language Usage
Jezik
No Language
Jezik
Language Model
Način rada kao preklopni gumb
Language(s)
Jezik(ci)
Default Language
Zadani jezik
Language Support
Name
Language Support
Comment
Regional Language
Osobni podaciName
Language Settings
Postavke jezika
Add Language
Dodaj jezik

 

Related searches: Source Language Language - From Language To Language - Language Other Than The Language - Source Language Target Language - High Language Language - Vary From Language To Language - Translated From Language To Language - Language To Language Translation - Differ From Language To Language - Language Rights -