Translation of "love being here" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Being - translation : Here - translation : Love - translation : Love being here - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I love, I love, love, love being a girl!
Volim, volim, volim, volim, volim biti djevojka!
And I love, hear me, I love, love, love being a girl.
I volim, slušaj me, volim, volim, volim biti djevojka.
I love being married.
Volim biti u braku.
Love isn't love if you're being lied to.
Љубав није љубав ако се лаже.
I love being at TED.
Vratit ću se. Volim biti na TED u.
man I love being me.
Uhvatiš ovde.
I love being a girl.
Volim biti djevojka.
And love is not love, but being all shook up.
A ljubav nije ljubav, već bivanje potresenim od glave do pete.
Bradford,My Love, I'm Here.
Bradforde, ljubavi, ovdje sam.
Here I fell in love.
Ovdje sam se zaljubio.
It's a funny thing about being in love.
Smiješno je biti zaljubljen.
SO YOU LOVE YOUR JOB. SO YOU LOVE MY FAMILY. SO YOU JUST LOVE WORKING HERE.
Znači tako ti voliš ovaj posao i ovu obitelj!
Here in America, people actually love TV.
Ovdje u Americi, ljudi zapravo vole televiziju.
How many of you here love surprises?
Koliko od vas ovdje voli iznenađenja?
Since you're here I almost love it.
Otkako si ti stigla, zavolio sam je.
I love New York from up here.
Sviđa mi se New York odavde.
There are people here who love you.
Ovdje su ljudi koji te vole.
Here you are, penniless but in love.
Evo vas ovdje, bez novca, ali u ljubavi.
Are you trying to accuse me of being in love really in love, with them?
Pokušavaš me optužiti da sam bila zaljubljena zbilja zaljubljena, u njih?
It's like being in love with a buzz saw.
Kao da su zaljubljeni u smrt.
Just being here, thats what.
Samo budi tu, to je dosta.
It's funny your being here.
Čudno je da ste i vi baš ovdje.
It's nice being here, Professor.
Lijepo je ovdje, profesore.
Forget about my being here.
I zaboravite da sam bio.
Love is right here yet far at infinity.
Ljubav je upravo ovdje a opet tako daleko u beskonačnosti...
How did you end up here then, love?
I kako si završila ovdje, ljubavi?
He's in love with here, with this place.
Njegova ljubav je tu, na ovom mestu.
I'm here, baby... Jeepers I love you, Johnny...
Ajme kako te volim, Johnny.
I love it out here in the West
Na Istoku sam uvek bila sputana
I love it out here in the West
I teško je bit dama
I love looking at the village from here.
Volim odavde gledati selo.
When it comes to our stories, we love being wrong.
Kada je riječ o našim pričama, volimo biti u krivu.
I don't love you. And I don't like being married.
Ne volim te i ne volim biti udana.
It was about me being in love with my wife.
Da sam zaljubljen u svoju ženu.
But what I love and I'm a journalist and what I love is finding hidden patterns I love being a data detective.
Ali ono što volim a ja sam novinar ono što volim jest pronalaziti skrivene uzorke volim biti detektiv za podatke.
It's great being here at TED.
Odlično je biti ovdje na TED u.
Here, constantly, islands are being born
Ovdje se neprestano rađaju novi otoci.
I'd love to measure the speed of light here.
Baš bih volio da ovdje izmjerim brzinu svjetlosti.
You can stay here, we'd love to have you.
Možeš ostati, rado ćemo te ugostiti.
With all the persecution, I still love it here.
Usprkos proganjanjima, meni je bilo lijepo ovdje.
Him the East, undoubtedly, because this love is here.
Smilovao se. Ona koju tražiš ovdje je.
He's in love with one of the girls here.
Gdje je? Mogu li govoriti s njom?
He said 'He was lost in love with every sentient being.
Rekao je 'Bio je izgubljen u ljubavi svim svojim senzibilnim bićem.
And I love Gypo no less for being what I am.
A ne volim Džipa ništa manje zbog toga što jesam.
Yes, I can well imagine Flo being in love with her.
Jer sam mislila da ču ga tako vratiti. Bila sam uvjerena da če mi se tako vratiti.

 

Related searches: Love, Love, Love - Love Being Here - I Love Being Here - From Here To Here - Here, Not Here - I Love It Here - I Love To Stay Here - I Love Are Here - I Love Staying Here - I Love Is Here -