Translation of "must be sound" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Must - translation : Must be sound - translation : Sound - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I must have another, and it must be sound and young.
Treba mi drugo, mora biti zdravo i mlado.
they must be financially sound within the meaning of Article 55a
podvrgnute su sustavu minimalnih pričuva Eurosustava sukladno članku 19. stavku 1.
Musical or keyboard instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically
Ostala oprema i pribor za sport i igre na otvorenom prostoru, d. n.
Keyboard instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (excl. accordions)
Operacijski stolovi, stolovi za preglede i ostalo pokućstvo namijenjeno uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini (osim zubarskih i sličnih stolica, posebnih stolova za radiografska ispitivanja, nosila, uključujući nosila na kotačićima)
I know it must sound terribly coldblooded... ... butI wasso terrified.
Znam da to zvuči strašno hladnokrvno ali bila sam tako uplašena.
Accordions and musical instruments without keyboards, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically
Metalno pokućstvo za urede (osim sjedala)
The training must include sound procedures pertaining to the external environment .
Na temelju tih elemenata Komisija potvrđuje da je dio sustava ELH koji se odnosi na zahtjeve u pogledu dokumentacije u skladu s odgovarajućim zahtjevima sustava EMAS te ga se stoga može smatrati ekvivalentnim.
Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
jednocijevke, s glatkom cijevi
Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
Pištolji za streljaštvo, kalibra 5,6 mm
Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
proizvodnja naftnih derivata proizvodnja tekućih ili plinovitih goriva (npr. etana, butana ili propana), rasvjetnih ulja, ulja ili masti za podmazivanje ili drugih proizvoda od sirove nafte ili bitumenskih materijala ili njihovih proizvoda frakcioniranja
Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
za revolvere i pištolje iz tarifnog broja 9302 te za poluautomatske puške iz tarifnog broja 9301
Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
Glazbala u kojih zvuk nastaje ili se mora pojačavati električki (npr. orgulje, gitare, harmonike)
Parts and accessories for musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically, n.e.s.
Pokućstvo od plastične mase (osim onog namijenjenog uporabi u medicini, zubarstvu, kirurgiji ili veterini i sjedala)
Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
ostalo streljivo i njegovi dijelovi
This is why all of the NDO s actions linked to any evaluation must be scientifically sound and well documented.
To je razlog zbog kojeg sve aktivnosti NCPD a vezane uz bilo koju evaluaciju moraju biti znanstveno ispravne i dokazane.
Whether sound effects should be played.
NAME OF TRANSLATORS
Whether the solution is sound we must wait and see, Lozanovski told SETimes.
Preostaje nam da čekamo i vidimo je li to razborito rješenje , izjavio je Lozanovski za SETimes.
At the same time, in order to achieve sound educational outcomes, methods and learning teaching processes themselves must also be improved.
Istodobno je za postizanje dobrog rezultata nužno unaprijediti i metode te pojedine procese obrazovanja i osposobljavanja.
Speaker must produce a strong sound of the horn, and not faint murmur flutes.
Govornik mora proizvesti snažan zvuk roga, a ne slabašni mrmor frule.
I know how unreasonable that must sound to you, but she's funny that way.
Znam da vam to zvuči nerazumno, ali je zbilja toliko čudna.
Could it be the same old sound?
Može li to biti isti stari zvuk?
3.1.13 A network of independent experts must be established in each Member State in order to ensure sound evaluation of the NRISs.
3.1.13 Mreža neovisnih stručnjaka mora se uspostaviti u svakoj državi članici kako bi se osigurala dobra procjena nacionalnih strategija za integraciju Roma.
This means that either in the NDO or its host institution there must be someone with sound administrative and financial management skills
To znači da u centru za praćenje droga ili instituciji u kojoj je centar smješten mora postojati osoba s prikladnim znanjem upravnog i financijskog poslovanja
Sound recording or sound reproducing apparatus
za reprodukciju programa, podataka, zvuka i slike snimljenih u binarnom obliku koje stroj može čitati, a kojima se može upravljati ili omogućuju interaktivni rad korisniku, s pomoću stroja za automatsku obradu podataka
Sound recording and sound reproducing apparatus
Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji njihovi dijelovi osim sljedećeg
Sound recording or sound reproducing apparatus
ostali monitori i projektori, koji ne sadržavaju televizijski prijamnik televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni prijamnik radiodifuzije ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne
Sound recording or sound reproducing apparatus
proizvodi i pribor za biljare svih vrsta
Sound recording or sound reproducing apparatus
televizijske kamere, digitalni fotoaparati i videokamere (kamkorderi)
Sound recording or sound reproducing apparatus
Aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka
Sound recording or sound reproducing apparatus
odašiljači s ugrađenim prijamnikom
HOPEFULLY THE SOUND WlLL BE WORKlNG HERE. man
I jedan od predmeta o kojima ćete slušati kasnije u govoru je kako nešto donijeti na stol, jeli, Jer će te to učiniti bolje dobrodošlim.
The Commission finds this result to be sound.
Izračunano je da očekivani dodatni marketinški troškovi za razdoblje od ožujka do listopada 2010. iznose EUR.
The cancellation of debts must be in favour of undertakings facing an excessive level of indebtedness which is hindering their sound financial management.
Smjernica za željeznice, potpora za brisanje dugova nastalih prije pristupanja Bugarske Uniji može se smatrati spojivom s unutarnjim tržištem u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (c) Ugovora ako je kumulativno ispunjeno sljedećih pet uvjeta
Sound
ZvukComment
Sound
Zvuk
Sound
Zvuk
Sound
Članak
Sound
Zvučni datoteka
Sound
Zvučni datoteka
Sound
Odgodi
1.6 Investment in renewables is necessary, and must be based on reinforced connections and networks and supported by a clear and sound legal framework.
1.6 Potrebno je ulagati u obnovljive izvore energije.
Thirdly, the cancellation of debts must be in favour of undertakings facing an excessive level of indebtedness which is hindering their sound financial management.
U skladu s člankom 108. stavkom 3.
He must be sick,Eddie,he must be
Ede, on je bolestan... sigurno je bolestan.
And we can predict what the sound will be.
A mi možemo predvidjeti taj zvuk.
Sound financial management across public institutions should be ensured.
Potrebno je osigurati stabilno financijsko upravljanje u javnim institucijama.

 

Related searches: Sound Sound - A Sound Mind In A Sound Body - Punctiform Sound Sound Source - Sound Mind, Sound Body - Must Be Sound - I Must Sound - Must Sound - Must Sound For - Alarm Must Sound - The Flesh Must Be Perfectly Sound -