Translation of "must sound" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Must - translation : Sound - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I must have another, and it must be sound and young.
Treba mi drugo, mora biti zdravo i mlado.
I know it must sound terribly coldblooded... ... butI wasso terrified.
Znam da to zvuči strašno hladnokrvno ali bila sam tako uplašena.
The training must include sound procedures pertaining to the external environment .
Na temelju tih elemenata Komisija potvrđuje da je dio sustava ELH koji se odnosi na zahtjeve u pogledu dokumentacije u skladu s odgovarajućim zahtjevima sustava EMAS te ga se stoga može smatrati ekvivalentnim.
they must be financially sound within the meaning of Article 55a
podvrgnute su sustavu minimalnih pričuva Eurosustava sukladno članku 19. stavku 1.
Whether the solution is sound we must wait and see, Lozanovski told SETimes.
Preostaje nam da čekamo i vidimo je li to razborito rješenje , izjavio je Lozanovski za SETimes.
Speaker must produce a strong sound of the horn, and not faint murmur flutes.
Govornik mora proizvesti snažan zvuk roga, a ne slabašni mrmor frule.
I know how unreasonable that must sound to you, but she's funny that way.
Znam da vam to zvuči nerazumno, ali je zbilja toliko čudna.
Musical or keyboard instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically
Ostala oprema i pribor za sport i igre na otvorenom prostoru, d. n.
Keyboard instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (excl. accordions)
Operacijski stolovi, stolovi za preglede i ostalo pokućstvo namijenjeno uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini (osim zubarskih i sličnih stolica, posebnih stolova za radiografska ispitivanja, nosila, uključujući nosila na kotačićima)
Sound recording or sound reproducing apparatus
za reprodukciju programa, podataka, zvuka i slike snimljenih u binarnom obliku koje stroj može čitati, a kojima se može upravljati ili omogućuju interaktivni rad korisniku, s pomoću stroja za automatsku obradu podataka
Sound recording and sound reproducing apparatus
Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji njihovi dijelovi osim sljedećeg
Sound recording or sound reproducing apparatus
ostali monitori i projektori, koji ne sadržavaju televizijski prijamnik televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni prijamnik radiodifuzije ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne
Sound recording or sound reproducing apparatus
proizvodi i pribor za biljare svih vrsta
Sound recording or sound reproducing apparatus
televizijske kamere, digitalni fotoaparati i videokamere (kamkorderi)
Sound recording or sound reproducing apparatus
Aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka
Sound recording or sound reproducing apparatus
odašiljači s ugrađenim prijamnikom
Sound
ZvukComment
Sound
Zvuk
Sound
Zvuk
Sound
Članak
Sound
Zvučni datoteka
Sound
Zvučni datoteka
Sound
Odgodi
I know it must sound terribly selfish of me, Don but I've got to think of myself.
Znam da sigurno zvuči jako sebično, Don ali moram misliti na sebe.
Accordions and musical instruments without keyboards, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically
Metalno pokućstvo za urede (osim sjedala)
Then music with her silver sound' why 'silver sound'? why 'music with her silver sound'?
Zatim glazbu sa svojim srebrnim sound' zašto 'srebro zvuk ? zašto 'glazbu sa svojim srebrnim zvuk ?
Play sound
Pusti zvuk
Play sound
Pusti zvuk
Sound Events
Zvučni efekt
Play Sound
Pusti zvukhas been read
Sound Processor
Procesor zvukaGenericName
Sound information
Podaci o zvukuName
Sound bell
Zvuk zvonaName
Sound Files
Desni gumb
Sound support
Podrška za zvuk
Sound Files
Lokacija
Wiktionary Sound
Comment
New Sound
Novi glas
Replay Sound
Ponovi glas
Owen Sound
Flower MoundCity in Ontario Canada
Parry Sound
Port SoudanCity in Ontario Canada
Sound Settings
Postavke boja
No Sound
Bez zvuka
AAC sound
AAC zvuk
Sound Mixer
Mixer zvukaComment

 

Related searches: Sound Sound - A Sound Mind In A Sound Body - Punctiform Sound Sound Source - Sound Mind, Sound Body - Must Be Sound - I Must Sound - Must Sound - Must Sound For - Alarm Must Sound - The Flesh Must Be Perfectly Sound -