Translation of "must sound for" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Must - translation : Sound - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I must have another, and it must be sound and young.
Treba mi drugo, mora biti zdravo i mlado.
I know it must sound terribly coldblooded... ... butI wasso terrified.
Znam da to zvuči strašno hladnokrvno ali bila sam tako uplašena.
Okay for sound?
Ton je u redu?
Okay for sound?
Ton je u redu?
The training must include sound procedures pertaining to the external environment .
Na temelju tih elemenata Komisija potvrđuje da je dio sustava ELH koji se odnosi na zahtjeve u pogledu dokumentacije u skladu s odgovarajućim zahtjevima sustava EMAS te ga se stoga može smatrati ekvivalentnim.
they must be financially sound within the meaning of Article 55a
podvrgnute su sustavu minimalnih pričuva Eurosustava sukladno članku 19. stavku 1.
Play sound for events
Sviraj zvukove za događaje
Sound for the wagon.
Hvala vam, gospodine Sviraj za kočiju.
For reproducing sound only
ostali monitori
Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
jednocijevke, s glatkom cijevi
Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
Pištolji za streljaštvo, kalibra 5,6 mm
Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
proizvodnja naftnih derivata proizvodnja tekućih ili plinovitih goriva (npr. etana, butana ili propana), rasvjetnih ulja, ulja ili masti za podmazivanje ili drugih proizvoda od sirove nafte ili bitumenskih materijala ili njihovih proizvoda frakcioniranja
Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
za revolvere i pištolje iz tarifnog broja 9302 te za poluautomatske puške iz tarifnog broja 9301
Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
Glazbala u kojih zvuk nastaje ili se mora pojačavati električki (npr. orgulje, gitare, harmonike)
Parts and accessories for musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically, n.e.s.
Pokućstvo od plastične mase (osim onog namijenjenog uporabi u medicini, zubarstvu, kirurgiji ili veterini i sjedala)
Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
ostalo streljivo i njegovi dijelovi
2 MUSlCIAN I say 'silver sound' because musicians sound for silver.
2 Glazbenik kažem 'srebro zvuk', jer glazbenici zvuk za srebro.
Sound off for equipment check.
Viknite za provjeru opreme.
Requirements for external sound emissions
Uredbe (EU) br. 167 2013
Whether the solution is sound we must wait and see, Lozanovski told SETimes.
Preostaje nam da čekamo i vidimo je li to razborito rješenje , izjavio je Lozanovski za SETimes.
Speaker must produce a strong sound of the horn, and not faint murmur flutes.
Govornik mora proizvesti snažan zvuk roga, a ne slabašni mrmor frule.
I know how unreasonable that must sound to you, but she's funny that way.
Znam da vam to zvuči nerazumno, ali je zbilja toliko čudna.
Play sound for new voice mails
Reproduciraj zvuk za novu zvučnu poštu
Play sound for new instant messages
Reproduciraj zvuk za novu kratku poruku
Play a sound for incoming messages
Sviraj zvuk za dolazne poruke
Play a sound for outgoing messages
Sviraj zvuk za odlazne poruke
Play a sound for new conversations
Sviraj zvuk za nove razgovore
Musical or keyboard instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically
Ostala oprema i pribor za sport i igre na otvorenom prostoru, d. n.
Keyboard instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (excl. accordions)
Operacijski stolovi, stolovi za preglede i ostalo pokućstvo namijenjeno uporabi u medicini, kirurgiji, zubarstvu ili veterini (osim zubarskih i sličnih stolica, posebnih stolova za radiografska ispitivanja, nosila, uključujući nosila na kotačićima)
Sound recording or sound reproducing apparatus
za reprodukciju programa, podataka, zvuka i slike snimljenih u binarnom obliku koje stroj može čitati, a kojima se može upravljati ili omogućuju interaktivni rad korisniku, s pomoću stroja za automatsku obradu podataka
Sound recording and sound reproducing apparatus
Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji njihovi dijelovi osim sljedećeg
Sound recording or sound reproducing apparatus
ostali monitori i projektori, koji ne sadržavaju televizijski prijamnik televizijski prijamnici, neovisno imaju li ugrađeni prijamnik radiodifuzije ili aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne
Sound recording or sound reproducing apparatus
proizvodi i pribor za biljare svih vrsta
Sound recording or sound reproducing apparatus
televizijske kamere, digitalni fotoaparati i videokamere (kamkorderi)
Sound recording or sound reproducing apparatus
Aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka
Sound recording or sound reproducing apparatus
odašiljači s ugrađenim prijamnikom
Projected climate changes sound alarm for Serbia
Predviđene klimatske promjene alarmiraju Srbiju
Bugler, sound officer's call for Captain Brittles!
Trubaču! Sviraj poziv oficirima za kapetana Brittlesa!
Sound
ZvukComment
Sound
Zvuk
Sound
Zvuk
Sound
Članak
Sound
Zvučni datoteka
Sound
Zvučni datoteka
Sound
Odgodi

 

Related searches: Sound Sound - A Sound Mind In A Sound Body - Punctiform Sound Sound Source - Sound Mind, Sound Body - Must Be Sound - I Must Sound - Must Sound - Must Sound For - Alarm Must Sound - The Flesh Must Be Perfectly Sound -