Translation of "negative" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Negative - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It's more negative than negative two.
Više je negativno od 2.
negative
negativno
Negative
Negativni
Negative.
Negativan.
Negative!
Moramo se odmaknuti! Negativno!
Negative.
Negativna.
Negative.
Negativna.
Negative
Fukoza
Negative
upućivanje na podatke koji se odnose na prijašnje pozitivne kontrole i pokazuju prikladnost kriterija prihvatljivosti analitičke serije, ako je primjenjivo.
This is is more negative than negative one.
Negativno jedan zarez dva.
So this is negative 1, negative2, negative 3.
Ovo je 1, 2, 3.
It's negative two and then another negative one fourth.
To je 2 i onda još dodatnih 1 4.
Salmonella negative 100 g (powder), negative 200 ml (liquid)
2 fukozil laktoza 94
Cronobacter negative 100 g (powder), negative 200 ml (liquid)
D laktoza 3,0
Negative contrib
Negativna izlazna promijenjiva
Negative Text
Negativni tekst
Negative sign
Negativni znak
Negative exponents
Print
Negative B.
B je minus.
Negative reserve
Negativna pričuva
Negative revenue
Negativni prihodi
Negative scope
Izuzimanje iz područja primjene
Prognosis negative.
Prognoza negativna.
Blow negative.
Pritisak negativan.
Blow negative.
Tlak negativan.
NEGATIVE RESERVE
Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo
Negative reserve
Napomene
NEGATIVE RESERVE
Završetak projekata Kohezijskog fonda (prije 2007.)
Negative reserve
Kohezijski fond Ulaganje u rast i radna mjesta
Negative controls
Kako bi se dobile informacije o odgovoru na dozu, potpuno istraživanje trebalo bi uključivati negativnu kontrolnu skupinu i minimalno tri visine doze pri čemu je svaka uglavnom dvostruko veća od prethodne, ali najviše četverostruko.
Negative control
Kontrola s otapalom nosačem
Negative value
MRS 39.46(c)
Negative value
Ostala neizvedena financijska imovina kojom se ne trguje članak 37.
Negative imbalance
po smjeru
Salmonella Negative
Ulje se zatim ekstrahira iz biomase i pročišćava.

 

Related searches: Negative-positive-negative - Negative Impact - Negative Pledge - Negative Pressure - Negative Publicity - Negative Equity - Negative Balance - Negative Affect - Negative Effects - Negative Connotation -