Translation of "positive" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Positive - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

If it's already positive, it stays positive.
Ako je vrijednost već pozitivna, onda ostaje takva.
positive
pozitivno
Positive
Pozitivna
Positive
Pozitivni
Positive!
Sigurna sam!
Positive.
Sasvim.
Positive?
Sto posto?
Positive.
Sigurno.
Positive.
Sigurno?
Positive
fizički izgled, molekularna masa te dodatna relevantna fizikalno kemijska svojstva u slučaju da su upotrijebljena otapala nosači koji nisu navedeni u ispitnoj metodi, u mjeri u kojoj su podaci dostupni,
Antineutrophil cytoplasmic antibody positive, smooth muscle antibody positive
pozitivan nalaz na antineutrofilna citoplazmatska protutijela, pozitivan nalaz na protutijela na glatke mišiće
Absolute value of positive 3 is still positive 3.
Apsolutna vrijednost od 3 je također 3.
Antibody test positive Anti factor VIII antibody test positive
pozitivan test na protutijela pozitivan test na protutijela na faktor VIII
Positive contrib
Položaj
Positive Text
Pozitivan tekst
Positive sign
Pozitivni predznak
O Positive
Nula pozitivan.
Highly positive
Visoko pozitivna
Very positive
Vrlo pozitivna
Positive, sir.
Sasvim.
I'm positive.
Sasvim.
Positive controls
Ako se za negativne kontrole upotrebljava samo jedno uzorkovanje, to bi trebalo biti vrijeme prvog uzorkovanje u istraživanju.
Positive control
strategija stupnjevitog ispitivanja u kojoj se sve postojeće informacije o ispitivanoj kemikaliji preispituju točno utvrđenim redoslijedom, pri čemu se prije prelaska na sljedeću razinu na svakoj razini primjenjuje postupak ocjenjivanja snage dokaza kako bi se odredilo je li na raspolaganju dovoljno informacija za donošenje odluke o razvrstavanju tvari s obzirom na opasnost.
Positive value
od čega po trošku
Positive value
Računovodstvene direktive Prilog V. dio 1.18., 19.
Positive imbalance
Uredbe (EU) 2017 1485.
Positive Look Ahead
Pozitivan pogled unaprijed
I'm HlV positive.
HIV pozitivna sam.
Be more positive.
Budite pozitivni.
Positive social connections.
Pozitivne društvene veze.
4.3 Positive action
4.3 Pozitivne mjere
minor positive impact
neznatan povoljni učinak
PI Positive ignition.
PI vanjski izvor paljenja.
Positive ignition engines
Motore s vanjskim izvorom paljenja
significant positive impact
znatan povoljni učinak

 

Related searches: Positive And Less Positive - Positive Impact - Positive Attitude - False Positive - Positive Feedback - Positive Outlook - On A Positive Note - Positive Affect - Positive Outcome - Think Positive -