Translation of "process quality control" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Control - translation : Process - translation : Process quality control - translation : Quality - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The apparatus is used in industrial gas process and quality control.
Opremljen je LCD monitorom za prikazivanje rezultata mjerenja.
Industrial process monitoring, quality control, or analysis of the properties of materials
ZRAČNI I SVEMIRSKI PROSTOR I POGONSKI SUSTAVI
The risk assessment shall include a description of the quality control process.
Procjena rizika uključuje sažetak njezinih različitih sastavnih dijelova, kao i opći zaključak, u jasnom i dosljednom obliku.
QUALITY CONTROL
KONTROLA KVALITETE
Quality control
Proizvodnja
Quality control
Kontrola kvalitete
Quality control
Članak 9.
Product quality control
Definicije
Control of feed quality
Tehnike za oporabu organskog materijala
quality control and assurance
kontrolu i osiguranje kvalitete
Process control valves
dijelovi kućišta ležajeva
effective process control
programe osiguranja kontrole kvalitete kako bi se osiguralo da su značajke svih goriva u potpunosti utvrđene i kontrolirane (vidjeti NRT 9.)
TIME CONTROL PROCESS
OPS uključen u razmjenu rezervi, OPS s priključenim pružateljem rezervi, OPS koji isporučuje mogućnost regulacije i OPS koji prima prekograničnu razmjenu rezervi u sporazumu o razmjeni ili dijeljenju određuju postupke za slučajeve kad se razmjena ili dijeljenje rezervi među sinkronim područjima ne može izvršiti u stvarnom vremenu.
Time control process
Povezivanje procesa održavanja frekvencije među sinkronim područjima
Process control valves
brtve od kovinskih listova kombinirane s drugim materijalom ili od dvaju ili više metalnih slojeva
effective process control,
komunikaciju
Process control valves
Brtve od metalnih listova kombiniranih s drugim materijalom ili od dvaju ili više slojeva kovine setovi ili sortimenti brtava, različitog sastava, pripremljeni u vrećicama, omotima ili sličnim pakiranjima mehaničke brtve
ECIS should coordinate and guide the entire process of data collection, quality control, management, analysis, and diffusion.
U okviru ECIS a trebao bi se koordinirati i usmjeravati cjelokupan postupak prikupljanja podataka, kontrole kvalitete, upravljanja, analize i širenja.
Data quality control and validation
Kontrola i potvrda kvalitete podataka
QUALITY CONTROL OF LUMINESCENCE MEASUREMENTS
nema statistički značajne razlike između redaka A, B, C, E, F i G (tj. nema gradijenta na pločici) i
Quality control on compliant samples
Kontrola kvalitete sukladnih uzoraka
Data quality control and validation
savjetovanja s odgovarajućim regionalnim organizacijama za upravljanje ribarstvom u kojima je Unija ugovorna stranka ili promatrač i s odgovarajućim međunarodnim znanstvenim tijelima.
Quality control for grid models
Te se agregirane izlazne snage moraju
joint organising of quality control
Članak 70. mijenja se kako slijedi
Quality assurance is there shared responsibility for quality assurance and quality control?
Jamstvo kvalitete postoji li zajednička odgovornost za jamstvo kvalitete i kontrolu kvalitete?
Description of quality management process
RAZVRSTAVANJE VOZILA U SKUPINE VOZILA
The quality control analysis should demonstrate
(5.)) neće moći zamijeniti nekom jedinstvenom in vitro metodom ispitivanja nadražujućeg djelovanja na oči koja bi pokrivala čitav spektar nadražujućih učinaka različitih kategorija kemikalija.
Strict maintenance of environmental conditions and quality control analysis during the manufacturing process shall be assured by the producer.
Referentni broj u zbirci kultura Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (DSM), Njemačka 10271
Strict maintenance of environmental conditions and quality control analysis during the manufacturing process shall be assured by the producer.
Referentni broj u zbirci CNCM (Collection nationale de cultures de microorganismes Nacionalna zbirka kultura mikroorganizama) Institut Pasteur, Pariz, Francuska I 2960.
Strict maintenance of environmental conditions and quality control analysis during the manufacturing process shall be assured by the producer.
Datum odobrenja
Strict maintenance of environmental conditions and quality control analysis during the manufacturing process shall be assured by the producer.
Referentni broj u zbirci CNCM (Collection Nationale de Cultures de Microorganismes Nacionalna zbirka kultura mikroorganizama) Institut Pasteur, Pariz, Francuska I 2961.
Strict maintenance of environmental conditions and quality control analysis during the manufacturing process shall be assured by the producer.
Kemijski naziv prema IUPAC u
Strict maintenance of environmental conditions and quality control analysis during the manufacturing process shall be ensured by the producer.
Prestanak odobrenja
Strict maintenance of environmental conditions and quality control analysis during the manufacturing process shall be assured by the producer.
najmanja koncentracija 1   1011 spore g
Chapter of the NIR on quality assurance, quality control and verification plan
Članak 43.
How do we manage the quality control?
Kako uspijevamo kontrolirati kvalitetu?
3.6 Quality control systems for bioenergy production
3.6 Sustav kontrole kvalitete proizvodnje bioenergenata
Quality Control of the Cost Shared Intangibles
Irska i Apple nadalje su naveli da ASI i AOE ne sudjeluju u upravljanju intelektualnim vlasništvom društva Apple i da imaju samo ograničenu ulogu u pregovorima o trgovačkim ugovorima određenu strogim parametrima koje su odredili direktori društva Apple Inc. u SAD u.
Retention of samples used for quality control
Proizvođač osigurava da su laboratoriji za kontrolu kvalitete u skladu s podacima navedenima u zahtjevu iz članka 25. stavka 1.
Key functions within AOE's Irish branch include production planning and scheduling 28 process engineering 29 production and operations 30 quality assurance and quality control 31 and refurbishing operations 32 .
ASI sklapa ugovore o prodaji pribavljanjem ovlaštenih potpisa, a zaposlenici irske podružnice ASI ja izvršavaju prodaju te s kupcima rješavaju pitanja ponude i druga pitanja 36 .
Results shall be monitored in quality control charts.
Rezultati se prate na dijagramima kontrole kvalitete.
includes a well functioning data quality control system
U toj povezanoj dokumentaciji nalazi se detaljan opis prvenstva plaćanja sekuritizacije
LuxSCS shall perform quality control and assurance functions.
Odluka o doprinosu ukupnog iznosa od 25000 EUR društvu AEH u zamjenu za izdavanje novih dionica društva AEH.
Module D1 Quality assurance of the production process
Modul D1 Osiguranje kvalitete proizvodnog procesa
The quality system shall be implemented through manufacturing, quality control and quality assurance techniques, processes and systematic actions.
Sustav kvalitete uvodi se putem tehnika, postupaka i sustavnih mjera u okviru proizvodnje te kontrole i osiguranja kvalitete.

 

Related searches: Quality Assurance Quality Control - Quality Control Quality Assurance - Quality Control Process - In Process Quality Control - Quality Process Control - Process Quality Control - Quality Control By Process - Qpc- Quality Process Control - Control Control Control - Our Company Has Registered Its Manufacturing Quality With 'iso 3834-2 Quality Requirements For Fusion Welding Of Metallic Materials -