Translation of "satellite" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Satellite - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Satellite, not a satellite, sorry.
Satelit, oprostite, ne satelit.
Satellite
Satelit
Satellite dish
Satelitski tanjur
Satellite Track
Pantelleria
Cisco Satellite
Stencils
Satellite AIS
satelitski AIS
Satellite Communications
Ssatelitska komunikacija
Satellite operator
Satelitski operater
Satellite operator
Satelitski operater
Satellite transceivers
satelitski primopredajnici
Satellite services
Za elektroničku poštu, govornu poštu, dohvaćanje informacija s interneta i iz baza podataka te elektroničku razmjenu podataka (EDI) Bez obveze.
Satellite transceivers
najveći broj uređaja FAD koji se postavljaju po okružujućoj mreži plivarici i po vrsti uređaja FAD
Satellite communications controller
Satelitski komunikacijski upravljač
Satellite TV controller
Satelitski TV upravljač
Earth satellite tracks
Pantelleria
Cisco Satellite dish
Stencils
Iridium satellite phone.
Iridiumov satelitski telefon.
Satellite telephone number
Broj satelitskog telefona
satellite navigation equipment
moraju biti sposobni izvršavati zadaće navedene u točki 3.
Tactical satellite communications terminal
Taktički terminal za satelitsku vezu
Satellite audio communication controller
Satelitski, audio komunikacijski upravljač
Satellite voice communication controller
Satelitski, glasovni komunikacijski upravljač
Satellite data communication controller
Satelitski, podatkovni komunikacijski upravljač
Unknown satellite communications controller
Nepoznati, satelitski komunikacijski upravljač
Tactical Satellite Communications Terminal
Stencils
(1) satellite navigation equipment
(1) opremi za satelitsku navigaciju
Dissemination of satellite data
Širenje satelitskih podataka
Dissemination of satellite data
širenja satelitskih podataka
For reception via satellite
automatske učinske sklopke
Satellite broadcast transmission services
Zahtjev u pogledu boravišta za upravitelja prijevoza.
For reception via satellite
reketi za tenis na travi, neovisno jesu li ožičeni ili ne
For reception via satellite
odvodnici prenapona, ograničivači napona i prigušivači putujućih valova
For reception via satellite
za satelitski prijam
Global Navigation Satellite System
Trenutačno pregledno polje
Satellite TV Comes to Romania
Satelitska TV stiže u Rumunjsku

 

Related searches: Satellite To Satellite - Satellite - Satellite Office - Satellite Dish - Satellite Imagery - Satellite Radio - Satellite Channels - Satellite Navigation - Satellite Tracking - Satellite Launch -