Translation of "tabbed navigation" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Navigation - translation : Tabbed navigation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Tabbed
Sa tabovima
Tabbed Browsing
Pretraživanje u karticamaName
Tabbed Browsing
Otvori u novom prozoru
Tabbed Diagrams
dijagram stanja
Use tabbed diagrams
dijagram stanja
Task based tabbed toolbar groups commands for application using tabs.
Application name as menu entry
Navigation
Postavke
Navigation
NavigacijaComment
Navigation
Navigacija
Navigation
NAME OF TRANSLATORS
Navigation
NavigacijaNAME OF TRANSLATORS
Navigation
Plovidba
Navigation
Industrijski procesi i uporaba proizvoda
Navigation
ispunjavati standarde kompetencije za stručnjake za putničku plovidbu utvrđene u Prilogu II.
Navigation Toolbar
Navigacijska traka
Dolphin Navigation
Dolphinova navigacijaComment
Navigation Panel
Analogni sat s podrškom za temeName
Mouse Navigation
Navigacija mišem
(cp) Navigation.
(cp) navigacija
(l) navigation
(l) navigaciju
1 Navigation
1 Plovidba
Navigation service
Navigacijske usluge
Radar navigation
Plovidba uz pomoć radara
Navigation equipment
Rezolucija IMO a A.824(19) kako je izmijenjena Rezolucijom IMO a MSC 96(72)
Navigation, including
prilagodljivu komunikacijsku arhitekturu
B. Navigation
Suradnja SESAR NextGen u pogledu interoperabilnosti CNS a i opreme zrakopolova za globalnu interoperabilnost
Domestic navigation
Za svaki staklenički plin (skupinu plinova) u skladu s Prilogom I. Uredbi br. 525 2013 EU (kt)
Radar navigation
kontrolirati sigurno održavanje i popravak tehničkih uređaja.
Domestic Navigation
Uključeno je gorivo upotrijebljeno za poljoprivredna vozila na javnim cestama i maziva koja se upotrebljavaju u cestovnim vozilima.
Instruments and appliances for navigation (including for marine or river navigation) (excluding for aeronautical or space navigation, compasses)
Termometri, nekombinirani s drugim instrumentima i napunjeni tekućinom, d. n.
Code Navigation Tool
Comment
Configure Navigation Panel
Konfiguriranje navigacijskog panela
Close Navigation Panel
Zatvori navigacijski panel
Air Navigation Services
Usluge u zračnoj plovidbi (ANS)
Passenger navigation expert
Stručnjak za putničku plovidbu

 

Related searches: Tabbed Navigation - Tabbed - Tabbed Browsing - Tabbed View - Tabbed Interface - Tabbed Pages - Tabbed Menu - Tabbed Sections - Tabbed Divider - Tabbed Window -