Translation of "unused to p " to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Unused - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Unused
Neiskorištenouser session type
Unused
Nekorišteno
unused
nekorišteno
Unused facilities
pravodobno podnošenje zahtjeva.
Discard unused product.
Neiskorišteni lijek bacite.
5 UI unused
6 duhan za vodenu lulu
Any unused material is to be discarded.
Neupotrijebljeni sadržaj potrebno je zbrinuti.
Remove unused packages automatically
Automatski ukloni nekorištene pakete
Terminals unused in grammar
Završni znakovi nekorišteni u gramatici
Close when unused for
Zatvori kad se ne koristi
Any unused medici requirements.
Rub kupole Dozna klipa oznaka
Discard any unused contents.
Zbrinite sav neiskorišten sadržaj.
Discard any unused material.
Neupotrijebljeni sadržaj potrebno je zbrinuti.
Discard any unused medicine.
Sav neiskorišteni lijek bacite.
Discard any unused portion.
Neiskorišteni lijek zbrinuti.
Discard any unused portion.
Sav neupotrijebljeni lijek mora se baciti.
Discard any unused solution.
Bacite svu neiskorištenu otopinu.
Discard any unused solution.
Neiskorištenu otopinu odbacite.
Discard any unused solution.
Neupotrijebljenu otopinu bacite.
Discard any unused solution.
Neupotrijebljenu otopinu zbrinite.
Discard any unused solution.
Odbacite svu neupotrijebljenu otopinu.
Discard any unused solution.
Zbrinite neiskorištenu otopinu.
Discard unused contents appropriately.
Neiskorišteni lijek treba odgovarajuće zbrinuti.
Discard unused contents appropriately.
Neiskorišteni sadržaj propisno zbrinite.
Disposal of unused PecFent
Zbrinjavanje neupotrijebljenog lijeka PecFent
Avoid any spillage of unused product to the environment ,
Privremena zaštita od korozije
Delete unused meta information after
Izbriši neiskorištene meta podatke nakon
Discard any unused medicinal product.
Neiskorišteni lijek treba baciti.
Discard any unused solution appropriately.
Neiskorištenu otopinu valja odgovarajuće zbrinuti.
Discard any unused solution appropriately.
Neiskorištenu otopinu valja zbrinuti sukladno propisima.
Discard any unused solution appropriately.
Neprimijenjenu otopinu zbrinite na odgovarajući način.
Discard any unused solution appropriately.
Odbacite neprimijenjenu otopinu na odgovarajući način.
Repayment of unused Union aid
Sporazumi o europskoj suradnji u području znanstvenih i tehničkih istraživanja Namjenski prihodi
A recovery order shall be issued to recover unused amounts.
Osiguravanje povrata novčanih kazni ili drugih sankcija koje izriču institucije Unije
Any unused concentrate should be discarded.
Neupotrijebljeni koncentrat mora se baciti.
Any unused medicine must be discarded.
Bacite neiskorišteni lijek.
Any unused portions must be discarded.
Neiskorišteni dio lijeka mora se baciti.
Any unused product must be discarded.
Sav neiskorišteni lijek mora se baciti.
Any unused product should be discarded.
Neupotrijebljeni lijek mora se zbrinuti.
Any unused solution must be discarded.
Neiskorištena otopina se mora baciti.
Any unused solution must be discarded.
Neiskorištena otopina se mora zbrinuti.
Any unused solution must be discarded.
Neiskorištena se otopina mora baciti.
Any unused solution must be discarded.
Sva neiskorištena otopina mora se baciti.
Any unused solution must be discarded.
Sva neiskorištena otopina mora se odbaciti.
Any unused solution must be discarded.
Sva neiskorištena otopina mora se zbrinuti.

 

Related searches: Unused - Unused Portion - Unused Tax Losses - Unused Funds - Unused Product - Remain Unused - Unused Capacity - Unused Holiday - Unused Land - Unused Balance -