Translation of "you are always welcome to visit" to Croatian language:


  Dictionary English-Croatian

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Old friends are always welcome.
Stari prijatelji su uvijek dobrodošli.
Those babies are always welcome.
Oni su uvijek dobrodošIi.
You're always welcome
Court!
You are welcome to remain.
Možete slobodno ostati.
You'II always be welcome.
Uvijek ćete biti dobrodošli.
You are welcome.
You are welcome.
You are welcome.
Vi ste dobrodošli.
You're always welcome, Dr. Blood.
Uvijek si dobrodošao, doktore Blood.
Fresh money is always welcome.
Svaka zarada je dobrodošla.
You are welcome, Apollodorus.
Dobro došao.
How are you? Welcome back.
Nije pošteno prema očevu interesu za umjetnost.
You are welcome, Ali Baba.
Dobro došao, Ali Baba!
Ah, Pothinus! You are welcome.
Potine, dobro došao!
Johnnie's friends are always welcome, as long as they remain Johnnie's friends.
Johnniejevi su prijatelji dobrodošli tako dugo dok su mu prijatelji.
I'm dining with her people, I'm sure they'd welcome a visit from you.
Ja sam ručao s njenima, i siguran sam da se raduje vašoj posjeti.
Serbs are welcome in our institutions and will be welcomed always, Sejdiu added.
Srbi su dobrodošli u naše institucije i uvijek će biti dobrodošli , ukazao je.
However, peasantry is always welcome across my threshold.
Seljani su u mojoj kući vrlo dobrodošli.
You are welcome, gentlemen! Come, musicians, play.
Vi ste dobrodošli, gospodo Dođi, glazbenici, igra.
You're welcome, my friend, whoever you are.
Dobrodošao, moj prijatelju, tko god bio.
Russia's prime minister receives a warm welcome during his visit.
Ruski premijer srdačno je dočekan tijekom svojeg posjeta.
Welcome. Welcome to Welcome!
Ruby, dijete moje!
You are always complaining.
Uvijek se žališ.
We welcome you to Munchkinland
Dobrodošla u zemlju Žvakača!
Whenever you want to visit their plants, they are open to you.
Primit će vas kad god želite posjetiti njihova postrojenja.
The Comanches are welcome to you, but not to your bull and cows.
Ne brinem se ja za vas, nego za vašega bika i krave.
And when Beryl and I return, I want you to know that you'll always be welcome at Baskerville Hall.
A kada se vratimo, želim da znate da ćete uvijek biti dobrodošli u Baskerville Hallu.
If you are to be one of them, you're welcome to visit our house... but not with a scowl on your face or an old bitterness in your heart.
Ako ćeš i ti biti jedan od njih, dobrodošao si u posetu našoj kući... ali ne namrštenog lica ili sa starom gorčinom u srcu.
Always carry something to show you are diabetic.
Uvijek sa sobom nosite nešto što će ukazati na to da bolujete od šećerne bolesti.
You guys are always fussin'!
Koliko ti dođe Asterix? Što? Koliko?
Are you always this nervous?
Uvijek ste tako nervozni?
You are always the same.
Uvijek ste isti.
You're welcome here always, Mr. Armitage, and at your usual rate.
Ovdje ste uvijek dobrodošli, gospodine Armitage, I po uobičajenoj stopi.
Very pleased to welcome you back.
Vrlo nam je drago što ste se vratili.
These steps are welcome.
Te su mjere pozdravljene.
Welcome. Thank you.
Dobrodošla.
We wish to welcome you To Munchkinland
Želimo ti dobrodošlicu u zemlju Žvakača
We wish to welcome you To Munchkinland
Želimo ti dobrodošlicu u zemlju Žvakača!
You've no idea how unexpected and very welcome you are.
Ne možete zamisliti kako ste dobrodošli.
Serbs are very welcome in our society, they are very welcome to build together the future, he said.
Srbi su vrlo dobrodošli u našem društvu, oni su vrlo dobrodošli graditi zajedničku budućnost , kazao je.
That is a city that I always wanted to visit, he said.
To je grad koji sam oduvijek htio posjetiti , rekao je.
Is he turning me out of my palace? You are welcome to stay if you wish.
Možeš ostati ako hoćeš.
Are you always going to be interested in snakes?
Hoće li te uvijek zanimati zmije?
Educational experts say, however, teachers do not always welcome the new freedoms.
Stručnjaci za obrazovanje međutim kažu kako nastavnici ne pozdravljaju baš u cijelosti nove slobode.
I always wanted to just fly around the solar system and visit different planets and visit moons and spacecraft.
Kao dio tog sna uvijek sam želio letjeti po Sunčevom sustavu i posjetiti različite planete, mjesece i svemirske letjelice.
Why are you always defending him?
Mislim da nije baš tako loš.

 

Related searches: You Are Always Welcome To Visit - You're Always Welcome To Visit - Always Welcome To Visit - You Are Welcome To Visit - You're Welcome To Visit - Welcome You To Visit - You Are Very Welcome Anytime To Visit Us - You Are Also Very Welcome To Visit Us - You Are Welcome To Visit Our Webpage - Welcome You For A Visit -