Translation of "braid" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Braid - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Braid
ŠňůraName
Braid
Šňůra
Clippitycloppity Arrayed in braid.
Klapytyklap Seřazení na šířku
Class 26 Lace, embroidery, ribbons and braid .
třída 26 Krajky, výšivky, stuhy, kalouny a šněrovadla .
Machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting (excl. chain or blanket stitch machines)
Stroje na výrobu ovinutých nití, stroje na výrobu tylu, krajek, výšivek, lemovek, prýmků nebo sítí a stroje na výrobu střapců (jiné než stroje pro šití řetízkovým stehem nebo obnitkovacím obtahovacím stehem)
Knitting machines, stitch bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
Ostatní šicí stroje a ostatní hlavy šicích strojů
Knitting machines, stitch bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
Číslicově řízené
Knitting machines, stitch bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
Šicí stroje pro domácnost
Knitting machines, stitch bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
Stroje na kování, ražení nebo lisování v zápustce (včetně lisů) a padací buchary, pákové buchary a jiné buchary
Machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting (excl. chain or blanket stitch machines)
Dělicí hlavy a jiná speciální přídavná zařízení k obráběcím strojům, j. n.
Knitting machines, stitch bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
Pletací stroje, stroje na zpevnění prošitím, opřádací stroje, stroje na výrobu tylu, krajek, výšivek, lemovek, prýmků nebo sítí a stroje na výrobu střapců
For the purposes of heading 6406, the term parts does not include pegs, protectors, eyelets, hooks, buckles, ornaments, braid, laces, pompons or other trimmings (which are to be classified in their appropriate headings) or buttons or other goods of heading 9606.
Pro účely čísla 6406 výraz části a součásti nezahrnuje obuvnické kolíčky (floky), chrániče obuvi, očka, háčky, přezky, ozdoby, lemovky, tkaničky, střapce a jiné ozdobné nebo prýmkařské zboží (které se zařazuje do jejich odpovídajících čísel) nebo knoflíky nebo jiné zboží čísla 9606.
Whereas the article in question cannot be included in yarns , within the meaning of Section XI of the Common Customs Tariff and as described, in particular, under sub title (B) Yarns of the General Explanatory Note to the Customs Cooperation Council nomenclature concerning that Section whereas, technically, this article is braid
vzhledem k tomu, že dotyčný druh zboží nemůže být zařazen jako niť ve smyslu třídy XI společného celního sazebníku a jak je zejména popsáno v pododstavci B. Vlákna všeobecných poznámek k nomenklatuře Rady pro celní spolupráci že naopak, technologicky se jedná o prýmek

 

Related searches: Braid - Copper Braid - Wire Braid - Braid Hair - Earth Braid - Cable Braid - Braid Shield - Shielding Braid - Metal Braid - Braid Line -