Translation of "earth braid" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Braid - translation : Earth - translation : Earth braid - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Braid
ŠňůraName
Braid
Šňůra
Clippitycloppity Arrayed in braid.
Klapytyklap Seřazení na šířku
Class 26 Lace, embroidery, ribbons and braid .
třída 26 Krajky, výšivky, stuhy, kalouny a šněrovadla .
Machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting (excl. chain or blanket stitch machines)
Stroje na výrobu ovinutých nití, stroje na výrobu tylu, krajek, výšivek, lemovek, prýmků nebo sítí a stroje na výrobu střapců (jiné než stroje pro šití řetízkovým stehem nebo obnitkovacím obtahovacím stehem)
Knitting machines, stitch bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
Ostatní šicí stroje a ostatní hlavy šicích strojů
Knitting machines, stitch bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
Číslicově řízené
Knitting machines, stitch bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
Šicí stroje pro domácnost
Knitting machines, stitch bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
Stroje na kování, ražení nebo lisování v zápustce (včetně lisů) a padací buchary, pákové buchary a jiné buchary
Machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting (excl. chain or blanket stitch machines)
Dělicí hlavy a jiná speciální přídavná zařízení k obráběcím strojům, j. n.
Knitting machines, stitch bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
Pletací stroje, stroje na zpevnění prošitím, opřádací stroje, stroje na výrobu tylu, krajek, výšivek, lemovek, prýmků nebo sítí a stroje na výrobu střapců
Earth... O sacred Earth!
Zemi... ó svatá zemi!
O earth, earth, earth, hear the word of Yahweh.
Ó země, země, země, slyš slovo Hospodinovo.
O earth, earth, earth, hear the word of the LORD.
Ó země, země, země, slyš slovo Hospodinovo.
The earth... where is our earth !
Země kde je naše Země?
Earth
Země
Earth
Zeměthe planet
Earth
Země
Earth
Planet name
EARTH
ZEMĚ
Earth
Ze Země.
Vile earth, to earth resign end motion here
Vile Zemi, na Zemi odstoupit, konec pohybu zde
The earth is utterly broken. The earth is torn apart. The earth is shaken violently.
Velmi se rozstoupí země, velice se rozpadne země, náramně pohybovati se bude země.
The earth is utterly broken down, the earth is clean dissolved, the earth is moved exceedingly.
Velmi se rozstoupí země, velice se rozpadne země, náramně pohybovati se bude země.
Mother Earth.
Matička Země.
Earth Observatory.
Earth Observatory.
Rare earth
Na Zemi vzácný
Rare Earth
Na Zemi vzácný
The Earth
Země
Earth Acceleration
Zrychlení Země
To Earth?
Na Zemi?
earth observation,
pozorování Země,
Mother Earth.
Matka Země.
The Earth!
Země!
Earth colours
Fluoridy

 

Related searches: Earth Braid - Earth To Earth, Dust To Dust - Braid - Copper Braid - Wire Braid - Braid Hair - Cable Braid - Braid Shield - Shielding Braid - Metal Braid -