Translation of "lemon quartz" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Lemon - translation : Lemon quartz - translation : Quartz - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Quartz (excl. quartz sands)
Křemen (kromě křemenných písků)
Quartz (excl. quartz sands)
Stříbrné rudy a koncentráty
Of lemon (Citrus limonum, common lemon, creole lemon) (Citrus aurantifolia)
Chemicky čistá fruktóza
Quartz
QuartzName
Quartz
Quartz
Quartz
PŘÍLOHA Ia
Quartz
Dusičnan stříbrný
Piezoelectric quartz
Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)
Piezoelectric quartz
Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy
Piezoelectric quartz
Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
lemon
lemon
lemon
citron
Lemon
Citron
Quartz extra slim
Quartz extra malý
Piezo electric quartz
Ostatní, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu
Piezo electric quartz
Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 72.03)
Lemon Banking
Béčkové bankovnictví
Lemon Verbena
Citronová Verbena
Lemon juice
S hodnotou Brix nepřesahující 30
Of lemon
Přípravky pro ústní nebo zubní hygienu, včetně zubních fixativních past a prášků niť k čištění mezizubních prostor (zubní niť), v samostatném balení pro drobný prodej
Lemon juice
V hodnotě převyšující 18 EUR za 100 kg čisté hmotnosti
Of lemon
Laky na vlasy
Of lemon
Z polymerů propylenu
Lemon juice
Hroznová šťáva (včetně vinného moštu)
Lemon juice
Citronová šťáva
Of lemon
Citronové
My lemon, my lemon tree, I ask for a jacarand tree
Můj citrónovníku, citrónový, ptám se palisandru...
My lemon, my lemon tree I ask for a jacarand tree
Můj citrónovníku, citrónový, ptám se palisandru...
Huh? No, it's quartz.
Ne, to je křemen.
Half a lemon.
Půl citronu.
Mmm! Lemon too!
A je citrónová!
Lemon, that's different.
Citron je lepší.
Milk or lemon?
Mléko nebo citron?
Flavonoids, lemon oil
Flavonoidy získávané z citroníku
Silica sands and quartz sands
Společné prohlášení
Silica sands and quartz sands
Křemičité fosilní moučky (například křemelina, tripolit a diatomit) a podobné křemičité zeminy, též kalcinované, o relativní hustotě 1 nebo méně
Silica sand and quartz sand
Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru mastek
Silica sands and quartz sands
Pemza smirek přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva, též tepelně zpracovaná
Silica sand and quartz sand
Amosit
Silica sands and quartz sands
Drahé kovy v koloidním stavu
Silicon dioxide, quartz (Insoluble inorganic)
Oxid křemičitý (nerozpustný, anorganický)
Silicon dioxide, quartz (insoluble inorganic)
Oxid křemičitý (nerozpustný, anorganický)
Lemon Point of sale
Prodejní místo lemon
What was that Lemon?
Copak, Lemone?
lemon sole (Microstomus kitt),
platýs červený (Microstomus kitt),

 

Related searches: Lemon Quartz - Quartz - Quartz Sand - Quartz Movement - Quartz Tube - Quartz Crystal - Fused Quartz - Smoky Quartz - Rose Quartz - Crystal Quartz -