Translation of "loading test" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Loading - translation : Loading test - translation : Test - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The test consists of loading the engine at constant speed from 10 to 100 load at three different engine speeds.
Zkouška se skládá ze zatěžování motoru při konstantních otáčkách z 10 na 100 zatížení, a to při třech různých otáčkách motoru.
Loading
Načítá se
Loading
ProlínáníThe fetching is done.
Loading
Umístění
Loading...
Probíhá načítání...
Loading...
Probíhá nahrávání...
Loading
Načítání
Loading
Nahrávám...
Loading...
Načítání... general config page
Loading...
Nahrávám...
Loading...
Načítám... Media controller status message when watching a live broadcast
Loading!
He? Randy!
Loading!
Gordy!
Loading image...
Načítání obrázku...
Loading cameras
Načítají se fotoaparáty
Loading themes
Načítají se témata
Loading Database
Nahrávám databázi
Loading info...
Načítají se informace...
Loading timelines...
NAME OF TRANSLATORS
Loading skrooge...
Načítá se Skrooge... The name of the application
Loading plugins...
Načítají se moduly... Splash screen message
Loading data...
Načítám data...
Loading Project
Načítám projektComment
Loading Project
Pracovní adresář
Loading A
Načítám A
Loading B
Načítám B
Loading C
Načítám C
Loading recipes
Načítání receptů
loading previews
Stahování vzdálených souborů
Loading log...
Nahrávám záznam...
Loading Progress...
Průběh načítání...
Stop Loading
Zastavit nahráváníComment
Loading images...
Nahrávání obrázků...
Loading asteroids
Načítání asteroidů
Loading comets
Načítání komet
Loading stars
Načítání hvězd
Loading FITS
Nahrávání FITS
Loading Preview
Načítá se náhled
Loading preview...
Načítá se náhledShow the author of this item in a list
Loading Applet
Nahrávání apletu
Loading canceled
Načítání zrušeno
Loading completed
Načítání dokončeno
Loading folder...
Načítání pořadače...
Loading groups...
Načítání seznamu skupin...
Loading contacts...
Načítání kontaktů...

 

Related searches: Loading-loading-line - Test Test Test - Loading Test - Test Loading - Plate Loading Test - Dynamic Loading Test - Impact Loading Test - Dynamic Plate Loading Test; - Loading Test Plate - Cyclic Loading Test -