Translation of "metal braid" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Braid - translation : Metal - translation :
Kov

Metal braid - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Braid
ŠňůraName
Braid
Šňůra
Clippitycloppity Arrayed in braid.
Klapytyklap Seřazení na šířku
Class 26 Lace, embroidery, ribbons and braid .
třída 26 Krajky, výšivky, stuhy, kalouny a šněrovadla .
Of precious metal or of metal clad with precious metal
Raketová odpalovací zařízení plamenomety granátomety torpédomety a podobná odpalovací zařízení
Of precious metal or of metal clad with precious metal
Odchylně od zásady bezcelního a bezkvótového zacházení uplatňované u zboží pocházejícího ze států BLMNS podle čl.
Of precious metal or of metal clad with precious metal
O 20 více oproti poměrné kvótě
of precious metal or of metal clad with precious metal,
z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy,
Of precious metal or of metal clad with precious metal
Z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
Cases of precious metal or of metal clad with precious metal
TŘÍDA XIX ZBRANĚ A STŘELIVO JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Cases of precious metal or of metal clad with precious metal
Části, součásti a příslušenství hudebních nástrojů čísla 9205
Cases of precious metal or of metal clad with precious metal
pro každou z následujících položek celního sazebníku, pokud objem dovozu překročí objem 200 metrických tun
Moulds for metal or metal carbides
Elektronických počítacích strojů položek 847010, 847021 nebo 847029
Moulds for metal or metal carbides
Ložisková pouzdra bez valivých ložisek ložiskové pánve
Of metal clad with precious metal
Odchylně od zásady bezcelního a bezkvótového zacházení uplatňované u zboží pocházejícího ze států BLMNS podle čl.
Moulds for metal or metal carbides
S výkonem převyšujícím 375 kW
Moulds for metal or metal carbides
Kliky a klikové hřídele
Of metal clad with precious metal
1
Moulds for metal or metal carbides
S výkonem nepřesahujícím 750 W
Moulds for metal or metal carbides
Formy na kovy nebo karbidy kovů
Articles of precious metal or of metal clad with precious metal, n.e.s.
Výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy, jinde neuvedené
Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal
Obsahující nejvýše 0,05 hmotnostních uhlíku
Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal
Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli
Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal
Obsahující více než 4 hmotnostní uhlíku
Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal
Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli, po kování, válcování, tažení nebo protlačování za tepla již dále neopracované, avšak včetně těch, které byly po válcování krouceny
Of precious metal or of base metal clad with precious metal (plated)
Soubory výrobků patřících nejméně do dvou předchozích položek
Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal
Výroba z netepaných drahých kovů
Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal
tavení a nebo slévání drahých kovů čísel 7106, 7108 nebo 7110 navzájem nebo s obecnými kovy
Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal
Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
The term cermets includes sintered metal carbides (metal carbides sintered with a metal).
Výraz cermety zahrnuje též slinuté kovové karbidy (kovové karbidy slinuté s kovy).
Of base metal clad with precious metal
Obsahující více než 4 hmotnostní, avšak nejvýše 6 hmotnostních uhlíku
Of base metal clad with precious metal
Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli
Of base metal clad with precious metal
Ferosilikomangan
Of base metal clad with precious metal
Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli
Of base metal clad with precious metal
Pancéřové kontejnery pro radioaktivní materiál

 

Related searches: Metal Braid - And Metal Braid - Braid - Copper Braid - Wire Braid - Braid Hair - Earth Braid - Cable Braid - Braid Shield - Shielding Braid -