Translation of "overall battery battery" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Battery - translation : Overall - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Battery
Battery
Battery
Baterie
Battery
BaterieButton device type
Battery
Baterie
Battery
BaterieQShortcut
Battery.
Co se děje? Baterie.
Adapter battery
Adapter battery
220v battery
220v battery
Battery Powered
Napájení z baterie
Battery Monitor
Monitor baterieComment
Low Battery
Nízká úroveň baterieComment
Battery Level
Úroveň baterie
Battery Charge
Nabití baterie
Battery Usage
Využití baterie
Battery Levels
Úrovně baterie
Battery Actions
Akce baterie
Battery Information
Informace o baterii
Battery present
Bateria přítomna battery state
Battery stories.
Příběhy o bateriích.
Battery carbons
Ostatní pouzdra
Adapter rechargeable battery
Adapter rechargeable battery
220v rechargeable battery
220v rechargeable battery
Battery Monitor (batmon)
Sledování baterie (batmon)
Monitor battery status
Sledování stavu baterie
Battery Charge Graph
Graf nabíjení baterie
Advanced Battery Settings
Pokročilá nastavení baterie
Low battery level
Nízká úroveň nabití baterie
Warning battery level
Výstražná úroveň baterie
Critical battery level
Kritické vybití baterie
Configure Battery Monitor
Nastavit monitor baterií
Charge the battery.
Například při dobíjení baterií.
Starboard battery load!
Připravte děla na pravoboku!
Starboard battery, ready!
Děla na pravoboku připravit!
Starboard battery, reload!
Děla na pravoboku nabít.
Port battery, reload.
Vysuňte děla nabijte.
Port battery, ready!
Připravte se!
Port battery, ready!
Děla na levoboku připravit!
(b) in item 15, battery of receptacles shall be replaced by battery vehicle
b) v bodě 15 se slova v sestavě nádrží nahrazují slovy v bateriovém vozidle
Battery life also decides
Rozhoduje i výdrž baterií
Battery at warning level
Baterie na varovné úrovniComment
Battery at critical level
Baterie na kritické úrovniComment
When on battery power
Pokud běží na baterie
A giant battery could.
Obrovské baterie by však mohly.
(f) coke battery furnaces
f) koksárenské baterie
My car battery is dead.
Vybila se mi autobaterie.

 

Related searches: Overall Battery Battery - Battery, Battery Charger - Disconnect Negative Battery Cable From Battery - Overall - Overall Performance - Overall Goal - Overall Objective - Overall View - Overall Survival - Overall Assessment -