Translation of "powered by quartz movement" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

Movement - translation : Powered - translation : Quartz - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Quartz (excl. quartz sands)
Křemen (kromě křemenných písků)
Quartz (excl. quartz sands)
Stříbrné rudy a koncentráty
Quartz
QuartzName
Quartz
Quartz
Quartz
PŘÍLOHA Ia
Quartz
Dusičnan stříbrný
Piezoelectric quartz
Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
Piezoelectric quartz
Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy
Piezoelectric quartz
Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)
Powered by electric motor
Ostatních hydraulických zvedáků, ručních, s nosností nepřesahující 90,7 t (jiných než pojízdné dílenské zvedáky)
Powered by electric motor
Zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu (jiné než stroje čísel 8415 nebo 8424)
Powered by electric accumulators
Pianina
Powered by electric motor
Strojů a zařízení čísla 84.28
Powered by electric motor
Stroje na srovnávání a vyrovnávání terénu (grejdry a nivelátory)
Powered by electric accumulators
Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče
Powered by electric motor
Silniční válce
Powered by electric accumulators
S obsahem válců nepřesahujícím 2500 cm3
Powered by electric motor
Poháněné elektrickým motorem
Winches and capstans, non powered by electric motor (excl. powered by internal combustion piston engines)
Ofsetové tiskařské stroje a přístroje, pro archový tisk (plochý tisk), nové, pro archy o rozměrech 74 107 cm
Quartz extra slim
Quartz extra malý
Piezo electric quartz
Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 72.03)
Piezo electric quartz
Ostatní, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu
This is powered by wind.
Toto je poháněno větrem.
Generating sets (excl. wind powered and powered by spark ignition internal combustion piston engine)
Generátorová soustrojí (jiná než poháněná energií větru a se zážehovými spalovacími pístovými motory s vnitřním spalováním)
Huh? No, it's quartz.
Ne, to je křemen.
Predictive text editor powered by presage
Prediktivní textový editor postavený na presage
Rail locomotives powered by electric accumulators
Akumulátorové lokomotivy a malé posunovací lokomotivy
Rail locomotives powered by electric accumulators
Části, součásti a příslušenství vozíků pro invalidy, j. n.
Hydrogen powered vehicles are just as safe as passenger cars powered by diesel or petrol.
Vodíková vozidla jsou stejně bezpečná jako osobní automobily poháněné benzinem nebo naftou.
Silica sands and quartz sands
Křemičité fosilní moučky (například křemelina, tripolit a diatomit) a podobné křemičité zeminy, též kalcinované, o relativní hustotě 1 nebo méně
Silica sands and quartz sands
Společné prohlášení
Silica sands and quartz sands
Drahé kovy v koloidním stavu
Silica sands and quartz sands
Pemza smirek přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva, též tepelně zpracovaná
Silica sand and quartz sand
Amosit
Silica sand and quartz sand
Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru mastek
Silicon dioxide, quartz (Insoluble inorganic)
Oxid křemičitý (nerozpustný, anorganický)
Silicon dioxide, quartz (insoluble inorganic)
Oxid křemičitý (nerozpustný, anorganický)
Winches and capstans powered by electric motor
Ofsetové tiskařské stroje a přístroje, pro archový tisk (plochý tisk), nové, pro archy o rozměrech 52 74 cm, avšak 22 36 cm
Winches or capstans powered by electric motor
Zdviháky, hydraulické
Generating sets, non wind powered and non powered by spark ignition internal combustion piston engine (excl. turbogenerators)
Gramofony spouštěné mincí nebo známkou
Quartz Mining Land Use Regulation, O.I.C.
zkouška přiměřenosti stávající úrovně služeb
The truck is powered by a diesel engine.
Ten nákladní vůz je poháněn naftovým motorem.
Small car models powered by air, etc. are
Žáci mají za úkol postavit malé vozítko, které dokáže sjet s vejcem s kopce, aniž by se rozbilo.
Self propelled trucks powered by an electric motor
Formy na nerostné materiály
Self propelled trucks powered by an electric motor
Ostatní hloubicí nebo vrtací stroje

 

Related searches: Powered By Quartz Movement - Quartz Movement - Swiss Quartz Movement - Quartz Calibre 1670 Movement - Quartz Chronograph Movement - Japanese Quartz Movement - Swiss Made Quartz Movement - Precision Quartz Movement - Quartz Skeleton Movement - High Precision Quartz Movement -