Translation of "quartz calibre 1670 movement" to Czech language:


Did you mean : quartz calibre W movement ?

  Dictionary English-Czech

Calibre - translation : Movement - translation : Quartz - translation : Quartz calibre 1670 movement - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Quartz (excl. quartz sands)
Křemen (kromě křemenných písků)
Quartz (excl. quartz sands)
Stříbrné rudy a koncentráty
calibre
calibre
Calibre
Kalibr
1670 31000
Norsko P
Quartz
QuartzName
Quartz
Quartz
Quartz
PŘÍLOHA Ia
Quartz
Dusičnan stříbrný
Piezoelectric quartz
Hliníkové nádrže, cisterny, kádě a podobné nádoby pro jakékoliv materiály (jiné než stlačený nebo zkapalněný plyn), o objemu převyšujícím 300 l, též vybavené vložkou nebo tepelnou izolací, avšak nevybavené mechanickým nebo tepelným zařízením
Piezoelectric quartz
Zlatnické nebo stříbrnické zboží a jejich části a součásti z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy
Piezoelectric quartz
Výrobky z přírodních nebo uměle pěstovaných perel, drahokamů nebo polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných)
Fireworks, small calibre pistol
Ohňostroj, pistole male ráže
Quartz extra slim
Quartz extra malý
Piezo electric quartz
Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách (kromě železa čísla 72.03)
Piezo electric quartz
Ostatní, pravoúhlého (kromě čtvercového) příčného průřezu
Council Regulation (EC) No 1670 2000
Nařízení Rady (ES) č. 1670 2000
Commission Regulation (EC) No 1670 2003
Nařízení Komise (ES) č. 1670 2003
Commission Regulation (EC) No 1670 2004
Nařízení Komise (ES) č. 1670 2004
Commission Regulation (EC) No 1670 2005
Nařízení Komise (ES) č. 1670 2005
Huh? No, it's quartz.
Ne, to je křemen.
(notified under document number C(2001) 1670)
(oznámeno pod číslem K(2001) 1670)
Target shooting pistols of 5,6 mm calibre
Matrace
Target shooting pistols of 5,6 mm calibre
Plněné peřím nebo prachovým peřím
Silica sands and quartz sands
Křemičité fosilní moučky (například křemelina, tripolit a diatomit) a podobné křemičité zeminy, též kalcinované, o relativní hustotě 1 nebo méně
Silica sands and quartz sands
Společné prohlášení
Silica sands and quartz sands
Drahé kovy v koloidním stavu
Silica sands and quartz sands
Pemza smirek přírodní korund, přírodní granát a jiná přírodní brusiva, též tepelně zpracovaná
Silica sand and quartz sand
Amosit
Silica sand and quartz sand
Přírodní steatit, též hrubě opracovaný nebo rozřezaný pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru mastek
Silicon dioxide, quartz (Insoluble inorganic)
Oxid křemičitý (nerozpustný, anorganický)
Silicon dioxide, quartz (insoluble inorganic)
Oxid křemičitý (nerozpustný, anorganický)
Rifle fire, shot gun, large calibre pistol, explosives
Denní expozice je funkcí hladiny a doby trvání.
Quartz Mining Land Use Regulation, O.I.C.
zkouška přiměřenosti stávající úrovně služeb
Of fused quartz or other fused silica
Pamětní medaile
Of fused quartz or other fused silica
Katody a části katod
Of fused quartz or other fused silica
Ostatní výrobky z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy
Of fused quartz or other fused silica
Vrstvené bezpečnostní sklo
Of fused quartz or other fused silica
Skleněná zrcadla, též zarámovaná, včetně zpětných zrcátek
Quartz window decorations with extra small title bar.
Dekorace okna Quartz s extra malým titulkovým pruhem.
Quartz tiger's eye (also known as tiger's eye)
Odpad a šrot z legované oceli
Quartz tiger's eye (also known as tiger's eye)
Prášky
These are quartz crystals and feldspar, so most sand in the world on the mainland is made of quartz crystal and feldspar.
Jsou to krystaly křemene a živce. Většina pevninského písku na světě je složena z krystalkřemene a živce.
Silica sands and quartz sands, whether or not coloured
Křemičité písky a křemenné písky, též barvené
Tubes of fused quartz or other fused silica, unworked
Trubice z taveného křemene nebo jiného křemenného skla, neopracované

 

Related searches: Quartz Calibre 1670 Movement - Quartz Calibre - By 1670 - Astm 1671 And 1670 - Um 1670 - Quartz Movement - Swiss Quartz Movement - Quartz Chronograph Movement - Japanese Quartz Movement - Swiss Made Quartz Movement -