Translation of "yellowstone national park" to Czech language:


  Dictionary English-Czech

National - translation : Park - translation : Yellowstone national park - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Like the boiling hot springs of Yellowstone national park.
Jako ve vřících horkých pramenech Yellowstonského národního parku.
You've got more scenery in this show... than there is in Yellowstone National Park.
Taková scenérie... se nenabízí ani v Yellowstoneském parku.
In fact, this whole area is like a Yellowstone National Park with all of the trimmings.
V podstatě je celá tato oblast jako Yellowstonský národní park se všemi parádičkami.
They are known to occur in Gunung Halimun National Park, Ujung Kulon National Park, Gunung Gede Pangrango National Park, Ceremai National Park, Merbabu National Park, Merapi National Park, Bromo Tengger Semeru National Park, Meru Betiri National Park, Baluran National Park, and Alas Purwo National Park.
V současnosti se vyskytuje hlavně v Gunung Gede Pangrango National Park, Mount Halimun Salak NP, Ujung Kulon NP (západní Jáva), Meru Betiri NP (východní Jáva), několik jedinců žije též v Ceremai NP, Merbabu NP, Merapi NP, Bromo Tengger Semeru NP, Meru Betiri NP, Baluran NP a Alas Purwo NP.
The reference was not Central Park, but Yellowstone, with the wild boar on the role of Yogi Bear.
Referencí již totiž nebyl Central Park, ale Yellowstone s divočáky namísto medvěda Yogi.
Niag'ra Falls, Yellowstone Park, and the jolly old Grand Canyon, and what not? I saw a great deal.
Niag'ra Falls, Yellowstone Park, a Jolly staré Grand Canyon, a co, ne? Viděl jsem hodně.
Gutulia National Park () is smallest national park in Norway.
Národní park Gutulia ( ) je druhý nejmenší z norských národních parků.
Iguaçu National Park is a national park in Paraná State, Brazil.
Iguaçu je národní park v brazilském státu Paraná.
Denali National Park
Denali National ParkCity in Alaska USA
Hot Springs National Park
Hot Springs National ParkCity in Arkansas USA
It lies near the borders of Mount Aspiring National Park and Fiordland National Park.
Leží poblíž hranic dvou národních parků, Fiordland National Park a Mount Aspiring National Park.
Alkaline lakes in Hortobágy National Park, inset Spoonbill. Photos Hortobágy National Park Archives
Alkalická jezera v Národním parku Hortobágy, na vloženém snímku kolpík.
It became a national park.
Stal se z něj národní park.
Peatbogs in Triglav National Park
Rašeliniště v národním parku Triglav
How about National Yellow Park?
Co takhle National Yellow Park?
Petrified Forest National Park in Arizona.
Národní park Petrified Forest v Arizoně.
Those pits in Yellowstone are just nasty.
Díry v Yellowstonu jsou opravdu hrozivé.
Desembarco del Granma National Park () is a national park in south eastern Cuba, in what is now Granma Province.
Desembarco del Gramna je národní park v jihovýchodní části Kuby v provincii Granma.
The Pollino National Park (Italian Parco nazionale del Pollino ) is a national park in Basilicata and Calabria, southern Italy.
Národní park Pollino (italsky Parco nazionale del Pollino ) leží na jihu Itálie, v regionech Basilicata a Kalábrie.
Cabañeros National Park (in Spanish Parque Nacional de Cabañeros ) is a national park in the Montes de Toledo, Spain.
Národní park Cabañeros (španělsky Parque nacional de Cabañeros ) je španělský národní park ve střední části země, v regionu Kastilie La Mancha.
Situated nearby is the Hortobágy National Park.
Poblíž města leží národní park Hortobágy.
Plants of Corbett National Park, Uttar Pradesh.
Plants of Corbett National Park, Uttar Pradesh.
That goes double for National Yellow Park.
To platí dvakrát pro National Yellow Park.
So this is a Yellowstone, you know, of Saturn.
Je to takový saturnský Yellowstonský park.
It is home to the Sorteny National Park.
Nachází se zde také Národní park Sorteny.
Everything is ready for 2015 National Chaccu at Pampa Galeras National Park.
Vše připraveno pro ChaccuNacional2015 v PampaGaleras.
Mercantour National Park is located in the Maritime Alps.
V Maritimských Alpách se také nachází Národní park Mercantour.
Within the Blue Ridge province are two major national parks the Shenandoah National Park, in the northern section, and the Great Smoky Mountains National Park, in the southern section.
Součástí pohoří Blue Ridge Mountains se nachází dva hlavní národní parky, a to národní park Shenandoah v jeho severní části a národní park Great Smoky Mountains v jeho jižní části.
Much of the land is classied as an area of natural beauty with protected sites including the Lake District national park, the Cumbrian part of the Yorkshire Dales national park, the Hadrian s Wall world heritage site and the Northumberland national park.
Velká část území je označena jako oblast přírodních krás s chráněnými stanovišti, včetně národního parku Lake District, cumbrijské části národního parku Yorkshire Dales, místa světového dědictví Hadriánova zeď a národního parku Northumberland.
Founded in 2000, the Thaya Valley National Park is the Austrian extension of the Podyji National Park in the Czech Republic, which opened in 1991.
Národní park v údolí řeky Thaya, který byl založen roku 2000, je prodloužením národního parku Podyjí, otevřeného v r. 1991 v České republice, do Rakouska.
There are already eight national parks in Europe, including Retezat National Park in Romania.
V Evropě se nachází již osm národních parků, včetně Národního parku Retezat v Rumunsku.
To the north it borders the Utrechtse Heuvelrug National Park.
Na severu hraničí s národním parkem Utrechtse Heuvelrug.
Denali National Park and Preserve is a national park and preserve located in Interior Alaska, centered on Denali (Mount McKinley), the highest mountain in North America.
Národní park Denali (Denali National Park and Preserve) se nachází ve vnitrozemí Aljašky a zahrnuje Mount McKinley (Denali), nejvyšší horu Severní Ameriky.
The tracker I was with grew up in Kruger National Park.
Stopař, se kterým jsem byl, vyrostl v Krugerově národním parku.
Most of the range is protected in the Pirin National Park.
Většina území je chráněná v Národním parku Pirin.
The Kissama National Park and the Kibinda Forest Reserve are here.
V provincii se nachází Národní park Kissama a lesní rezervace Kibinda.
Padjelanta is a national park in Norrbotten County in northern Sweden.
Padjelanta je národní park v kraji Norrbotten v severním Švédsku.
Selective forestry in Hainich National Park using horses. Nationalpark Hainich
Toulavá seč s koňmi v Národním parku Hainich. Nationalpark Hainich
and the gases that come out of the boiling hot springs like Yellowstone.
a plynech, které pocházejí z vroucích horkých pramenů, jako v Yellowstonu.
PERU Chaccu ancestral tradition that is carried out at Pampa Galeras National Park.
PERU Chaccu tradice našich předků, jež se odehrává v Pampa Galeras.
The area surrounding Mount Bates is preserved as the Norfolk Island National Park.
Oblast kolem Mount Batesu je chráněna jako Norfolk Island National Park.
The national park is 1278 km2 and thereby the third largest in Sweden.
Národní park má rozlohu 1278 km², a je tak třetí největší ve Švédsku.
It was necessary for us to transform our land into a national park.
Bylo pro nás důležité, abychom náš pozemek přeměnili v národní park.
Bushy Park, Greenwich Park and Richmond Park are in the suburbs.
Bushy Park, Greenwich Park a Richmond Park se nacházejí na předměstí.
The Aigüestortes i Estany de Sant Maurici National Park is located in this province.
V provincii se nachází národní park Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

 

Related searches: In The Yellowstone - National Marine Park - Marine National Park - Terrestrial National Park - National Park Authority - National Park System - National Park Area - National Park Fees - National Park Administration - Hawaii Volcanoes National Park -