Translation of "Independent" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Independent - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Independent of their countries, independent of politics ?
Uafhængige af deres nation, uafhængige af politik? Det er det rene vås, og jeg vil bede forsamlingen om sammen med mig at stemme dette her ned.
Independent,
97 gælder for det nye hjemland, i anden generation.
Panel independent
Paneluafhængig
Independent document
Uafhængigt dokument
Independent events.
Det er uafhængige begivenheder.
Independent DSMB
Uafhængig DSMB
Independent experts
Uafhængige eksperter
Sam's independent.
Sam er uafhængig.
Fairly independent.
Rimelig uafhængig.
Independent! Fire!
Fyr!
Independent, adventurous.
Uafhængig, eventyrlysten.
Independent monitor
Det besvarer endvidere forespørgsler fra kompetente myndigheder og berørte parter.
Independent monitoring
Handel og told overholdelse af lovkravene vedrørende handels og toldprocedurer.
INDEPENDENT MONITORING
Omfatter retningslinjerne procedurer for indgivelse af klager?
Independent professionals
Underafdeling 1
Independent monitor
Ministeriet udsteder en importhenstilling til handelsministeriet efter at have vurderet hver due diligence proces, der udføres af operatørerne.
Independent professionals
I overensstemmelse med bilag VIII D og VIII G tillader parterne levering af tjenesteydelser på deres område, som foretages af selvstændige erhvervsdrivende fra den anden part, på de følgende betingelser
Independent evaluation
Uafhængig evaluering
Independent scrutiny
Uafhængig undersøgelse af auditprocessen
We cannot become completely independent, but we can become more independent.
Der står ... samordnes inden for rammerne af deres respektive forskrifter .
They're independent events.
De er uafhængige.
The independent mandate
Frit mandat
New Independent States
Nye uafhængige stater
Five rounds! Independent!
Fem salver!
Independent Monitor (CSO)
Overensstemmelsesvurderingsorganer (CAB'er) spiller en vigtig rolle i det indonesiske system.
IP Independent Professionals
I AT, BE, BG, CZ, DK, ES, FI, IT, LT, NL, PL, RO, SK Økonomisk behovsprøve.
an independent laboratory
et uafhængigt laboratorium
independent natural persons
uafhængige fysiske personer
Independent expert report
Uafhængig ekspertrapport
We'll also study scenarios that are not independent, but these are independent events.
Vi vil også se på tilfælde, som afhænger af hinanden, men de her udfald er uafhængige af hinanden.
Platform independent Python debugger
Platformuafhængig Python fejlsøger
independent assessment (95 CI)
vurdering (95 CI)
That's the independent variable.
Det er jo den uafhængige variabel.
(a) independent natural persons,
a) uafhængige fysiske personer,
(a) an independent laboratory,
a) et uafhængigt laboratorium,
Appointment of independent experts
Udnævnelse af uafhængige eksperter
Report of independent experts
Rapport fra uafhængige eksperter
(i) an independent laboratory
i) et uafhængigt laboratorium
(i) independent natural persons
i) uafhængige fysiske personer
Rule 2The independent mandate
Artikel 2Frit mandat
Independent Groups and Members.
Jeg vil nu gerne komme med nogle kritiske bemærkninger.
Independent, fire at will!
Fri ildgivning!
You're much too independent.
Du er alt for selvstændig.
Independent Financial Audit Act
Tierärzte Tierärztinnen und Apotheker Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz SHKG) vom 19.11.2007, zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.11.2008 (ABl. side 1930)
Number of independent directors
Antallet af uafhængige ledelsesmedlemmer

 

Related searches: Independent - Independent From - Independent Contractor - Commonwealth Of Independent States - Independent Director - Independent User - Independent Work - Independent Consultant - Independent Living - Independent Auditor -