Translation of "a month ago" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

A month ago - translation : Month - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Look, taken a month ago.
Se, taget for en méned siden.
Oh, about a month ago.
Ah, for cirka en måned siden.
That was about a month ago.
Siden da er der gået cirka en måned.
This was about a month ago.
Det var omkring en måned siden.
About a month ago. Without a word.
For en måned siden, uden et ord.
He went to London a month ago.
Han tog til London for en måned siden.
That was less than a month ago.
Det er mindre end en måned siden.
We received it over a month ago.
Vi modtog den for mere end en måned siden.
I warned you about Bijou a month ago.
Jeg advarede dig om Bijou for en måned siden.
Had another chance at him a month ago.
Jeg så den igen for en måned siden.
Says he talked to Benjamin a month ago.
Han taIte med Benjamin for en måned siden.
A month ago, neither of us even knew a girl.
For en måned siden havde ingen af os en pige.
Only a month ago he was at San Domingo.
Han var i San Domingo for blot en måned siden.
Gee, I was talking to him a month ago.
Jamen, jeg taIte med ham for en måned siden.
if you had a heart attack less than a month ago.
Hvis De har haft et hjerteanfald for mindre end en måned siden.
A month ago, I came here on a bus from Oregon.
For en måned siden tog jeg bussen fra Oregon.
About a month ago. Musar said it was just a chill.
Ifølge Musa en sommerforkølelse.
The one that got me come, about a month ago.
Den, der fik mig smidt ud, kom for cirka en måned siden.
A month ago he bought the movie rights to this book, a bestseller.
For en måned siden købte han filmrettighederne til en bestseller.
I was just talking to him not less than a month ago.
Jeg taIte med ham for mindre end en måned siden.
And just a month ago, this was passed by the Icelandic parliament unanimously.
Og for blot en måned siden blev den enstemmig vedtaget af det islandske parlament.
It was already on the agenda a month ago and was carried over.
Om Krænkelse af menneskerettighederne i Pakistan
Mr President, a month ago I presented the revised Employment Strategy to Parliament.
Hr. formand, for en måned siden fremlagde jeg den reviderede strategi for beskæftigelsen for Parlamentet.
It's hard to believe that only a month ago it was my birthday.
For en måned siden fyldte jeg år.
I felt the full void a month ago, but it was something I ate.
Jeg opdagede huIIet for en måned siden, men det var noget, jeg havde spist.
I remind you that this draft was passed about a month ago, by a large majority.
Dette udkast, vil jeg minde Dem om, blev vedtaget for en måned siden med stort flertal.
There was some picking around here about a month ago, but it's all moved south.
Her var arbejde for en måned siden, men nu er det rykket sydpå.
Only a month ago, the Community ordered the discontinuation of regional aid to a high unemployment area.
Vi må skaffe nyt arbejde og sætte menneskene i stand til at påtage sig dette arbejde.
Mr President, I said a month ago that this was a European disaster and requested a European response.
Hr. formand, for en måned siden sagde jeg, at det var en europæisk katastrofe, og jeg udbad mig en europæisk reaktion.
I was down at a party in West Egg about a month ago, at a man named Gatsby's.
Jeg var til fest i West Egg for en måneds tid siden. Hos en, der hed Gatsby.
And that's how you ruin your life over a girl you dated for a month five years ago.
Og det er sådan du ødelægge dit liv på grund af en pige som du datede i en måned for fem år siden.
I tabled my question a month and a half ago and I have still not received an answer.
Mit spørgsmål blev stillet for halvanden måned side og er endnu ikke blevet besvaret.
This subject should have been debated a month ago as the final point on the Thursday afternoon.
Halvdelen betales af det land, grænsearbejderen arbejder i, den anden halvdel skal udredes af det land, han er bosat i.
The elections for the Legislative Council a month ago were once again proof of the democratic deficit.
Valget til Det Lovgivende Råd for en måned siden viste på ny den demokratiske mangel.
Mr President, the new electronic communications regulatory framework entered into force a month ago on 24 April.
Hr. formand, den nye lovramme for elektronisk kommunikation trådte i kraft for en måned siden den 24. april.
Barely a month ago a number of Member States announced that this was the line they would be taking.
Også den tidligere kommissær, hr. Contogeorgis, skrev derom til hr. Curry, der på daværende tidspunkt var formand for Europa Parlamentets landbrugsudvalg.
For example, a month ago we voted on Mr Galeote Quecedo' s report on diplomacy and foreign policy.
Således vedtog vi for en måned siden hr. Galeotes betænkning, en betænkning om diplomati og udenrigspolitik.
Mr President, we talked about this issue a month ago and had an excellent discussion with the Commissioner.
Hr. formand, for en måned siden talte vi om denne sag, og dengang havde vi en udmærket samtale med kommissæren.
A month ago, before this House, I stressed the problems of the distribution of labour and social exclusion.
For en måned siden havde jeg her i Parlamentet lejlighed til at understrege problemet med arbejdsfordelingen og den sociale udstødelse.
Mr Bøgh. (DA) Mr President, a month ago the EEC decided to impose a partial boycott on the Soviet Union.
Så længe udenrigsminister Haig tror, at hans anstrengelser ikke er forgæves, må vi støtte ham.
This would be a continuation of the discussion we had with Mr Harvey Pitt in Brussels about a month ago.
Der vil blive tale om en fortsættelse af den drøftelse, vi havde med hr. Harvey Pitt i Bruxelles for omkring en måned siden.
A month ago our National Unity Government decided on withdrawal from Lebanon in stages, back to the international border.
Israels væsentligste interesse, da det påbegyndte kampagnen for fred i Galilæa imod PLO, var sikringen af vor grænse mod nord.
One month ago we held the same debate, and I would now like to take it a little further.
For en måned siden havde vi lidt af den samme debat, og jeg vil gerne gå lidt videre.
Parliament rightly pointed this out specifically in its resolution of just one month ago.
Jeg vil derfor gerne vide, om Kommissionen vil være til stede under denne forhandling.
Yet it is certain that our chances today are much more realistic than they were a mere month and a half ago.
Det er imidlertid klart, at vores chancer er mere realistiske nu end for blot halvanden måned siden.

 

Related searches: One Month Ago - A Month Ago - A Few Month Ago - Month Ago - Two Month Ago - Some Month Ago - 1 Month Ago - Few Month Ago - Over A Month Ago - More Than A Month Ago -