Translation of "abase" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Abase - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You must abase yourself before her.
Man ma ydmyge sig for hende.
Cast abroad the rage of thy wrath and behold every one that is proud, and abase him.
Se, hvilken Kraft i Lænderne og hvilken Styrke i Bugens Muskler!
Thus saith the Lord GOD Remove the diadem, and take off the crown this shall not be the same exalt him that is low, and abase him that is high.
så siger den Herre HERREN Bort med Hovedbindet, ned med kronen! Som det var, er det ikke mere! Op med det lave, ned med det høje!
thus says the Lord Yahweh Remove the turban, and take off the crown this shall be no more the same exalt that which is low, and abase that which is high.
så siger den Herre HERREN Bort med Hovedbindet, ned med kronen! Som det var, er det ikke mere! Op med det lave, ned med det høje!
Now I Nebuchadnezzar praise and extol and honour the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment and those that walk in pride he is able to abase.
Nu lover, ophøjer og ærer jeg, Nebukadnezar, Himmelens Konge Alle hans Gerninger er Sandhed, hans Veje Retfærd, og han kan ydmyge dem, som vandrer i Hovmod.
Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven for all his works are truth, and his ways justice and those who walk in pride he is able to abase.
Nu lover, ophøjer og ærer jeg, Nebukadnezar, Himmelens Konge Alle hans Gerninger er Sandhed, hans Veje Retfærd, og han kan ydmyge dem, som vandrer i Hovmod.
For thus says Yahweh to me, As the lion and the young lion growling over his prey, if a multitude of shepherds is called together against him, will not be dismayed at their voice, nor abase himself for their noise, so Yahweh of Armies will come down to fight on Mount Zion and on its heights.
Thi så sagde HERREN til mig Som en Løve knurrer, en Ungløve over sit Rov, og ikke, når Hyrdernes Flok kaldes hid imod den, skræmmes af Skriget eller viger for Larmen, så stiger Hærskarers HERRE ned til Kamp på Zions Bjerg og Høj.
For thus hath the LORD spoken unto me, Like as the lion and the young lion roaring on his prey, when a multitude of shepherds is called forth against him, he will not be afraid of their voice, nor abase himself for the noise of them so shall the LORD of hosts come down to fight for mount Zion, and for the hill thereof.
Thi så sagde HERREN til mig Som en Løve knurrer, en Ungløve over sit Rov, og ikke, når Hyrdernes Flok kaldes hid imod den, skræmmes af Skriget eller viger for Larmen, så stiger Hærskarers HERRE ned til Kamp på Zions Bjerg og Høj.

 

Related searches: Abase - Abase Oneself -