Translation of "academic career" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Academic - translation : Academic career - translation : Career - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Academic studies and early career
Universitetsstudier og tidlig karriere
' . . . and throughout their career in higher education and academic studies, against all the discrimination which affects women particularly at university level '
... og i hele forløbet af de højere studier og i den akademiske undervisning for at forhindre enhver form for forskelsbehandling, som kvinder er udsat for, særlig inden for universitetsundervisningen .
Papapietro able academic reputation, the career advantage to younger teaching staff is not always on a par with what it is at their own university.
I denne forbindelse vil forskningsarbejde og undervisning med stor udstråling til universitetskredse kunne udgøre en betydningsfuld støtte for hele fællesskabsarbejdet og ikke mindst for vort Parlament.
I took a plush Hollywood apartment, surrounded myself with all of the advantages of a wealthy bachelor, then I sent you glowing reports of a brilliant academic career.
Jeg lejede en fornem lejlighed i Hollywood. Omgav mig med alle bekvemmeligheder for en rig ungkarl. Og sendte dig flotte skudsmål fra min akademiske karriere.
Promoting academic cooperation, capacity building and student and staff mobility through the Erasmus programme as well as researchers' mobility, career development and training through the Marie Skłodowska Curie actions
at støtte integrerede foranstaltninger med flere aktører med henblik på Georgiens territoriale udvikling, som f.eks. på området fysisk planlægning, vandforvaltning og affaldshåndtering, el, veje og anden grundlæggende infrastruktur, diversificering af landdistrikternes økonomi, turisme og erhvervsudvikling
Professional career
Professionel karriere
Career peak
Karrierens højdepunkt
Her career.
Hendes karriere.
Oh, career.
Nå, karrieren.
ACADEMIC PRIORITIES
AKADEMISKE PRIORITETER
Academic JEPs
ii) Akademiske JEP'er
Academic assessment
Akademisk bedømmelse
Academic content.
Akademisk indhold.
Technical Academic
Akademisk ï
Academic priorities
Akademiske prioriteter
Career to date
Karriereforløb
Career to date
Uddannelse
Career to date
1978 1983 arbejdede dr.
USE OF ACADEMIC
BENYTTELSE AF AKADEMISK
academic content
akademisk indhold
Academic tasks
Akademiske opgaver
8.3 Academic assessment
8.3 Akademisk bedømmelse
Non academic institutions
Ikke akademiske institutioner
Reference academic year
Akademisk referenceår
the academic community.
I denne afgørelse omfatter civilsamfundsorganisationer institutioner, foreninger, fonde, interessegrupper og andre ikkestatslige organer, som arbejder for et almennyttigt mål, og som kan yde rådgivning eller bidrage med specialiseret information på områder, der er omfattet af aftalen, samt repræsentanter for den akademiske verden.
A truly fine career.
En virkelig fin karriere.
You've ruined my career.
Du har odeÉagt min karriere.
It's called academic innovation.
Det kaldes akademisk innovation.
USE OF ACADEMIC TITLE
BENYTTELSE AF AKADEMISK TITEL
USE OF ACADEMIC TITLE
BENYTTELSE AF UDDANNELSESTITEL
Use of academic title
Benyttelse af akademisk titel
Academic year 1999 2000
Det akademiske år 1999 2000
B. for academic tasks
til akademiske opgaver
Step 3 Academic assessment
Fase 3 Akademisk bedømmelse
Academic Joint European Projects
Akademiske fælleseuropæiske projekter

 

Related searches: Academic And Non-academic Staff - Academic Career - Pursue An Academic Career - Academic Career Path - In My Academic Career - My Academic Career - Academic Studies And Career - Professional And Academic Career - Academic And Professional Career - Next To His Academic Career -