Translation of "academic discipline" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Academic - translation : Academic discipline - translation : Discipline - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

ACADEMIC PRIORITIES
AKADEMISKE PRIORITETER
Academic JEPs
ii) Akademiske JEP'er
Academic assessment
Akademisk bedømmelse
Academic content.
Akademisk indhold.
Technical Academic
Akademisk ï
Academic priorities
Akademiske prioriteter
appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
udnævne formanden for det akademiske styrelsesråd hvert akademiske år.
Discipline
Disciplin
Discipline!
DiscipIin!
Reference academic year
Akademisk referenceår
the academic community.
I denne afgørelse omfatter civilsamfundsorganisationer institutioner, foreninger, fonde, interessegrupper og andre ikkestatslige organer, som arbejder for et almennyttigt mål, og som kan yde rådgivning eller bidrage med specialiseret information på områder, der er omfattet af aftalen, samt repræsentanter for den akademiske verden.
academic content
akademisk indhold
Academic tasks
Akademiske opgaver
8.3 Academic assessment
8.3 Akademisk bedømmelse
Non academic institutions
Ikke akademiske institutioner
USE OF ACADEMIC
BENYTTELSE AF AKADEMISK
(e) appoint for each academic year the Chairperson of the Executive Academic Board.
e) udnævne formanden for det akademiske styrelsesråd hvert akademiske år.
USE OF ACADEMIC TITLE
BENYTTELSE AF AKADEMISK TITEL
USE OF ACADEMIC TITLE
BENYTTELSE AF UDDANNELSESTITEL
Use of academic title
Benyttelse af akademisk titel
The Executive Academic Board
Det akademiske styrelsesråd
Academic year 1999 2000
Det akademiske år 1999 2000
B. for academic tasks
til akademiske opgaver
Step 3 Academic assessment
Fase 3 Akademisk bedømmelse
Academic Joint European Projects
Akademiske fælleseuropæiske projekter
It's called academic innovation.
Det kaldes akademisk innovation.
Therefore it is academic.
Derfor er det kun af akademisk interesse.
Use of academic titles
Benyttelse af uddannelsestitel
Financial discipline
Finansiel disciplin
Discipline, 007.
Disciplin, 007.
Academic studies and early career
Universitetsstudier og tidlig karriere
Academic freedom shall be respected .
Den akademiske frihed respekteres .
Academic freedom shall be respected.
Den akademiske frihed respekteres.
Academic freedom shall be respected.
2 svarer til artikel I 46, stk.
Public universities and academic schools
Alle varer er omfattet af denne aftales afsnit VI.
Academic freedom shall be respected.
Familien har ret til juridisk, økonomisk og social beskyttelse.
vacancy in the academic field.
Jeg vil gerne takke hr. Brok hjerteligt for hans frem ragende betænkning.
These are not academic questions.
Det er ikke akademiske spørgsmål.
Had he just been academic.
Havde han så bare været akademiker.
on budgetary discipline
om budgetdisciplin
tighter budgetary discipline
(Bifald) finansiering af det udvidede
He's learned discipline.
Han har lært sig disciplin.
Discipline and management.
DiscipIin og IedeIse.
CHAPTER IV USE OF ACADEMIC TITLE
KAPITEL IV BENYTTELSE AF TITEL PAA GRUNDLAG AF UDDANNELSE
CHAPTER IV USE OF ACADEMIC TITLE
KAPITEL IV BENYTTELSE AF AKADEMISK TITEL

 

Related searches: Academic Discipline - An Academic Discipline - Academic And Non-academic Staff - Discipline - Fiscal Discipline - Market Discipline - Financial Discipline - Self-discipline - Multi-discipline - Business Discipline -