Translation of "accept a challenge" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Accept - translation : Accept a challenge - translation : Challenge - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I accept the challenge.
Jeg påtager mig opgaven.
We shall accept this responsibility and take up this challenge.
Vi tager dette ansvar, denne opgave på os.
The victims expect a great deal of us and this is a challenge we must accept.
Ofrene for den organiserede kriminalitet forventer sig meget af vores indsats.
You see, when scientists find a waste in nature's gifts, they accept that as a challenge.
Ser du, når videnskabsmænd finder spild i naturens gaver... ser de det som en udfordring.
It is certainly a challenge, but we must accept it for the sake of coming generations.
Det er en stor udfordring, men vi bør tage den op for de kommende generationers skyld.
All the Member States have declared their readiness to accept this challenge.
For det fjerde en koncentration af den politiske opmærksomhed ved en samlet behandling af alle de mange problemer, der kan melde sig på et givet tidspunkt.
This is more than a question it is a real challenge, and it is up to us to accept it.
Vi må stille os selv dette spørgsmål og erkende, at det er den udfordring, vi står over for.
In these sectors once again, women must be a driving force and accept this new challenge in their own interests.
Vor forsamling har i de senere måneder haft lejlighed til at forhandle om kriminalitet og terrorisme.
The European Union must now accept the challenge and proceed in a similar fashion by proposing guidelines for the policy on employment and social inclusion.
Den Europæiske Union bør nu tage udfordringen op og gøre noget lignende ved at foreslå nogle retningslinjer for en politik, der kan medføre beskæftigelse og social integration!
In other words, we think that Parliament must accept the challenge that the relaunch and renewal of the Community represents a challenge before which the Heads of State or Government have thrown in the sponge, at least at Athens.
Vi mener med andre ord, at Parlamentet skal tage udfordringen til et fornyet opsving for og en fornyelse af Fællesskabet op en udfordring over for hvilken stats og regeringscheferne kastede håndklædet ind i ringen , i det mindste i Athen.
I challenge that. Challenge that?
Jeg er uenig.
Traffic is a real challenge.
Trafikken er virkelig en udfordring.
Enlargement is a great challenge.
Udvidelsen er en kæmpe udfordring.
A challenge to do what?
Hvorfor?
Quite a challenge, isn't it?
det er noget af en udfordring, hvad?
MERCUTlO A challenge, on my life.
Mercutio En udfordring, på mit liv.
(Bones click) I love a challenge.
Jeg elsker udfordringer.
Challenge
Udfordring
And it's a brand new leadership challenge.
Og det er en spritny ledelsesmæssig udfordring.
It's a real challenge in the future.
Det er en stor udfordring i fremtiden.
Because we are confronted with a challenge.
For vi er konfronteret med en udfordring.
What, in a nutshell, is that challenge ?
Hvad er da i en nøddeskal udfordringen?
It's a challenge we'll try to meet.
En udfordring vi tager op.
(Applause)I have a feeling that the challenge of Jerusalem is the biggest political challenge ever witnessed.
(Bifald)Jeg har en fornemmelse af, at Jerusalem er den største politiske udfordring, man nogensinde har set.
The challenge faced by the new President is, at the same time, a challenge to us Europeans.
Den udfordring, som den nye præsident står over for, er også en udfordring til os europæere.
But undoubtedly it is symbolic of a challenge, a challenge that comes to us from the area of the Rising Sun.
Professor Lowenthal mener, at socialisterne placerer det belgiske råderum rigtigt i en langfristet struktur politik.
This is a challenge which is highlighted by globalisation, a challenge that we must tackle together as we work towards a European Constitution.
Globaliseringen har gjort denne udfordring tydeligere, og det er en udfordring, som vi skal tage op i fællesskab, idet vi arbejder hen imod en europæisk forfatning.
Challenge phrase
Forkert kodeord.
Challenge password
Forkert kodeord.
challenge password
Forkert kodeord.
Challenge password
kodeord
Challenge procedures
Klageprocedurer
So, I took that as a challenge, basically.
Så, det tog jeg som en udfordring, dybest set.
A challenge it may be, and why not?
Formanden. har ordet.
Again, that will be a very demanding challenge.
Også her er der tale om en meget krævende udfordring.

 

Related searches: Accept A Challenge - Accept The Challenge - I Accept The Challenge - Gladly Accept Challenge - Accept The Challenge With Confidence - Accept My Challenge - I Accept Your Challenge - Ready To Accept A New Challenge - We Accept Every Challenge - To Accept The Daily Challenge -