Translation of "ache" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Ache - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

stomach ache
mavepine
stomach ache
ondt i maven
Abdominal pain (belly ache)
Mavesmerter
Your eyes still ache?
Gør dine øjne stadig ondt? Nej.
Besides, my arms ache.
Jeg kan ikke finde på noget.
She had a stomach ache.
Hun havde ondt i maven.
stomach ache, diarrhoea, indigestion, wind
halsen, hoste, forkølelse, influenzalignende symptomer
stomach ache, diarrhoea, indigestion, wind
Ikke almindelige bivirkninger, som forekommer hos mere end 1 person ud af 1000, er
I have a stomach ache!
Jeg har mavepine.
My bones ache to die.
Mine knogler skriger på at dø.
I can't stand this stomach ache.
Jeg holder ikke denne mavepine ud.
Mommy, I have a tummy ache.
Mor, jeg har mavepine.
It quite makes my forehead ache!'
Det helt gør min pande ondt!
Boy, have I got an ache.
I kan tro, jeg har ondt.
Like an ache in the stomach?
Ligesom ondt i maven?
Beat me till your arms ache.
Slå mig, til dine arme værker.
At least my teeth don't ache.
Jeg da har ikke tandpine, i det mindste.
Even smiling makes my face ache.
Det gør sågar ondt, når jeg smiler.
stomach ache a tingling sensation or numbn
mavepine en prikkende eller sovende forne
stomach ache, indigestion, constipation, diarrhoea, being sick
mavepine, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, diaré, opkastning
vomiting blood, stomach ache, pain in the bottom
væskeansamlinger omkring hjertet, hurtig hjertebanken
You must ache some from that stooping over.
Det må gøre ondt at være foroverbøjet så længe.
stomach ache, dry mouth, increased saliva, being sick (vomiting),
mavesmerter, mundtørhed øget spytproduktion, utilpashed (opkastning).
ed headache, muscle ache, joint pain and chills rigors.
til I begyndelsen af behandlingen med Viraferon kan De få en influenzalignende reaktion med feber, træthed, hovedpine, muskelømhed, ledsmerte og kulderystelser.
nausea, diarrhoea, stomach ache, constipation, vomiting, flatulence and dyspepsia.
kvalme, diaré, mavesmerter, forstoppelse, opkastning, flatulens og dyspepsi.
However, that will certainly not cure my stomach ache.
Men det vil ikke kurere mine mavesmerter ret længe.
My hip and my leg ache me somethin' awful.
Min hofte og mit ben gør så ondt.
Lovely fresh air. My teeth ache with chattering. Nightingales singing.
Frisk luft, nattergalens sang...
We all ache for the chance to be proud again.
Vi higer alle efter at kunne være stolte igen.
Fie, how my bones ache! what a jaunt have I had!
Fie, hvordan mine knogler ondt! hvad en udflugt jeg har haft!
Nausea, diarrhoea, stomach ache, constipation, vomiting, flatulence, dry mouth or throat
Kvalme, diarré, abdominalsmerter, obstipation, opkastning, flatulens, mund og halstørhed
Common side effects are heartburn, indigestion, diarrhoea, stomach ache, nausea and flatulence.
Almindelige bivirkninger er halsbrand, mavebesvær, diarré, mavesmerter, kvalme og luftafgang fra tarmen.
If he gets a stomach ache in the night, that's strictly stag, too.
Hvis han får mavepine i nat, er det også kun for mænd.
inflammation (indigestion, stomach ache or vomiting), worsening of inflammation of the stomach or intestine.
forværring af betændelse i maven eller tarmen
chest ache caused by a shortage of oxygen in the heart muscle (angina pectoris).
brystsmerte, der skyldes iltmangel i hjertemusklen (angina pectoris).
I am sorry to tell you that I have a bit of stomach ache.
Tilgiv mig, men jeg har lidt mavepine.
The most common side effects of Tamiflu are nausea, vomiting, diarrhoea, stomach ache and headache.
De almindeligst forekommende bivirkninger af Tamiflu er kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter og hovedpine.
Vomiting, nausea, Dry mouth or diarrhea, stomach throat and ache, constipation, anorexia. flatulence and dyspepsia.
Opkastning, kvalme, diaré, mavepine, konstipation, flatulens og dyspepsi.
nausea, vomiting, diarrhoea, stomach ache, constipation, flatulence (sometimes accompanied by abdominal pain), upper abdominal pain.
Kvalme, opkastning, diaré, mavepine, forstoppelse, flatulense (nogle gange ledsaget af abdominalsmerter), smerter i øvre abdomen.
When you ache all over, that's dames, brother. There ain't no cure for it either.
Gør det ondt over det hele, er det en dames skyld, og det kan ikke kureres.
Occasionally, a flu like syndrome consisting of fever, chills, bone and or muscle ache like pain was reported.
Behandlingen var oftest forbundet med en stigning i legemstemperaturen. Influenza lignende symptomer som feber, kulderystelser, knogle og eller muskellignende smerter, kan forekomme.
Occasionally, a flu like syndrome consisting of fever, chills, bone and or muscle ache like pain was reported.
Influenza lignende symptomer som feber, kulderystelser, knogle og eller muskellignende smerter, kan forekomme.
Inhibition of butyrylcholinesterase activity in CSF of 14 Alzheimer patients treated by rivastigmine was similar to that of AChE.
Rivastigmins hæmning af butyrylcholinesterase aktivitet i CSF hos 14 patienter med Alzheimer var sammenlignelig med hæmningen af AChE.
This reminds me of a Greek proverb you cannot chop off your head just because you have tooth ache.
Det minder mig om et græsk ordsprog, der hedder, at man kan ikke skære hovedet af sig selv, når man har ondt i en tand.
Inhibition of butyrylcholinesterase activity in CSF of 14 Alzheimer patients treated by oral rivastigmine was similar to that of AChE.
Rivastigmins hæmning af butyrylkolinesterase aktivitet i CSF hos 14 patienter med Alzheimers var sammenlignelig med hæmningen af AChE.

 

Related searches: Ache - Stomach Ache - Muscle Ache - Dull Ache - Tummy Ache - Ache For - Throat Ache - Foot Ache - Y-ache - Caran D'ache -