Translation of "acquired" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Acquired - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Acquired lipodystrophy
Erhvervet lipodystrofi
Acquired Haemophilia
Erhvervet hæmofili
Acquired hypogammaglobulinaemia
Erhvervet hypogammaglobulinæmi
Community acquired pneumonia
Pneumoni
Community acquired pneumonia
Ikke hospitalserhvervet lungebetændelse
Community Acquired Pneumonia (CAP)
Non
like hospital acquired infections.
ligesom en infektion man har fået på sygehuset.
Endocrine disorders Common acquired hypothyroidism
Det endokrine system Almindelig erhvervet hypotyroidisme
Community acquired pneumonia, mild or
Pneumoni, mild eller moderat (se pkt.
Renal failure Fanconi syndrome acquired
Nyresvigt Fanconis syndrom
PERSONAL PROPERTY ACQUIRED BY INHERITANCE
Personlige ejendele erhvervet ved arv
PERSONAL PROPERTY ACQUIRED BY INHERITANCE
PERSONLIGE EJENDELE ERHVERVET VED ARV
Assets acquired free of charge
Aktiver erhvervet vederlagsfrit
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
AIDS (erhvervet immundefektsyndrom)
the skills and competences acquired,
erhvervede færdigheder og kompetencer
and for assets acquired from the
Personaleudvalget høres forud for vedtagelse af nye ansættelsesvilkår eller administrative bestemmelser for personalet .
Uncommon exanthem, lipoatrophy, lipodystrophy acquired, lipohypertrophy.
Ikke almindelig exanthem, lipoatrofi, erhvervet lipodystrofi, lipohypertrofi
Community acquired pneumonia, except severe cases
Samfundserhvervet pneumoni, med undtagelse af svære tilfælde
Community acquired pneumonia, except severe cases
Ikke hospitalserhvervet lungebetændelse, med undtagelse af svære tilfælde
Congenital or documented acquired QT prolongation
medfødt eller erkendt erhvervet QT forlængelse
Acquisition price assets acquired for consideration
Anskaffelsespris aktiver erhvervet mod betaling
We have acquired a powerful tool.
Vi har fået et godt værktøj.
Agricultural land cannot be acquired by foreigners.
BG Der kræves tilladelse til etablering af filialer.
Date on which current flag was acquired
Satellittelefonnummer
Agricultural land cannot be acquired by foreigners.
Der kræves statsborgerskab i en EU stat for at kunne drive en turistguidevirksomhed.
Concession rights can be acquired by licence.
Ubundet, medmindre andet er angivet i det horisontale afsnit under nr. i) og ii) og undergivet følgende specifikke begrænsninger
Date on which current flag was acquired
Dato for erhvervelse af nuværende flag
Oesophageal stenosis acquired, vomiting, dysphagia, constipation, nausea Common
Erhvervet øsofagusstenose, opkastning, dysfagi, obstipation, kvalme Almindelig
J01 Treatment of community acquired pneumonia, acute exacerbation
J01 Treatment of community acquired pneumonia, acute exacerbation of chronic bronchitis, acute sinusitis and
J01 Treatment of community acquired pneumonia, acute exacerbation
J01 Treatment of community acquired pneumonia, acute exacerbation of
It's an acquired form of an immunodeficiency disorder.
Det er en slags erhvervet dysfunktion af immunsystemet.
(c) the company being acquired ceases to exist.
c ) det overtagne selskab ophoerer .
Control is acquired by persons or undertakings which
Kontrol over en virksomhed opnaas af en person personer eller en virksomhed virksomheder, der
(c) the company being acquired ceases to exist
c) det overtagne selskab ophører med at eksistere
Which I have acquired not one ounce of.
Som jeg ikke har tilegnet mig to gram af.

 

Related searches: Acquired Taste - Acquired From - Acquired Skills - Newly Acquired - To Be Acquired - Acquired Data - Acquired Company - Acquired Rights Directive - Has Acquired - Acquired Through -